Sök på polisen.se

Rimfrost - Nationell särskild händelse mot våld med skjutvapen och explosivämnen

Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av våld i kriminella konflikter är farlig. Polisen arbetar varje dag för att bekämpa brottsligheten i samhället och för att bryta utvecklingen med skjutvapen och våld i bland kriminella.

Polisen arbetar varje dag för att bekämpa brottsligheten i samhället och för att bryta utvecklingen med skjutvapen och våld i kriminella konflikter har chefen för Noa beslutat om nationell särskild händelse.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten med att förebygga och bekämpa våld. I syfte att koncentrera arbetet fattade Mats Löfving ,Noa, den 10 november beslut om en nationell särskild händelse, Rimfrost, mot den brottslighet där angrepp med vapen och explosiver är verktyg i kriminella konflikter.

Målet för den särskilda händelsen, som löper tillsvidare, är att:

  • Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
  • Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet.
  • Öka beslagen av vapen och sprängämnen.
  • Öka tryggheten hos allmänheten.

Polisens arbete handlar om att bryta en trend som byggts upp och som pågått under en lång tid. Polisen kan inte på egen hand lösa det komplexa problemet med brottslighet i form av skjutningar och sprängningar. Men inom ramen för uppdraget gör polisen allt som är möjligt för att bryta den negativa trenden och för att öka människors trygghet och säkerhet.

Det är ett arbete som kommer att ta lång tid.

Att polisen arbetar i en särskild händelse möjliggör förstärkningar till de delar av landet där det har inträffat många våldsbrott. Det kan göras genom nationella resurser från nationella operativa avdelningen eller genom omfördelningar mellan polisregionerna av till exempel utredare, analytiker eller ingripandepoliser som arbetar i yttre tjänst.

Uppdraget är att skapa en nationell lägesbild och utifrån den leda polisoperationen genom att prioritera, koordiner och samordna arbetet.

Film: Pressträff om nationell särskild händelse "Rimfrost"