Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Anneli har fokus på att nätverka

Är det omsorg att inte anmäla en elev som misstänks använda droger? Och vilka myter möter vi om droger i dagens samhälle? Det var några av de frågor som togs upp när kommunpolisen mötte fritidsledarna i Falkenbergs kommun.

Pontus Nilsson som är kommunpolis i Hylte berättade hur situationen ser ut i Colorado i USA där cannabis nu varit legalt under några år.

Anneli Svenssons dag är fulltecknad. Som kommunpolis i Falkenberg är det hennes uppgift att hålla kontakten med kommunen och övriga samhällsaktörer. Hennes arbete handlar mycket om att nätverka och bygga broar. Det gör hon bland annat genom att informera och samtala. Denna morgon möter hon en grupp fritidsledare från Falkenbergs kommun.
– Att informera fritidsledarna i kommunen om droger ingår i vårt medborgarlöfte till invånarna i Falkenberg. Det här är andra tillfället som fritidsledarna kommer till oss. Första gången pratade vi om droger i allmänhet. Idag är syftet att diskutera myterna om droger och hur vi kan bemöta de liberala argumenten med fakta.

Har arbetat inom skolan

Innan Anneli utbildade sig till polis arbetade hon i många år som lärare. De erfarenheter hon har från skolan är viktiga i det brottsförebyggande arbetet mot unga. Anneli betonar för fritidsledarna att trots att vi är här för att diskutera droger bland unga så har missbruket minskat.
– De unga dricker mindre och röker mindre idag än de gjort tidigare. Det vi vet är att de som röker cannabis också dricker alkohol. Och forskningen visar också att de flesta som börjar röka cannabis också har rökt vanliga cigaretter innan.

– Så en viktig förebyggande åtgärd för er ute på skolorna är att få eleverna att inte börja röka.

Kan sluta när jag vill

Träffen tar avstamp i fritidsledarnas erfarenheter och det de hör från de unga om droger. ”Man mår bra och behöver inte tänka på det som är jobbigt” och ”Jag kan sluta när jag vill” är några av argumenten de får höra.
– Det är sant – alla droger har en positiv effekt till att börja med, men de är beroendeframkallande och det går fort att hamna i ett missbruk, säger Anneli.

För att fritidsledarna ska få en bra grund baserad på forskning visar Pontus Nilsson som är kommunpolis i Hylte ett bildspel som bland annat tar upp situationen i Colorado i USA där cannabis nu varit legalt under några år.
– Visst finns det positiva effekter av droger det går inte bortse ifrån men baksidan är en annan. Det vi ser i forskningen är att där det finns en legal syn på cannabis ser vi också bland annat att beroendevården ökar och går ner i åldrarna, säger han.

Drogerna blir farligare

Idag odlas cannabis legalt i Colorado. Det betyder också att odlarna kan växtförädla i fred och få en cannabis som innehåller allt mer THC och som därmed blir farligare. Men det betyder också att det används mer miljögifter och det går åt mer energi för att framställa drogerna. Det blir också en mer aktiv marknadsföring av produkter med cannabis i.
– I Colorado kan man idag köpa olika livsmedel och drycker som innehåller cannabis. Ofta står det på förpackningen att det är medicinskt för att det ska sälja ännu bättre. Men det som är oroande är också att drogen marknadsförs mot unga genom att den används till exempel i godis, säger Pontus Nilsson.

Anmäl alltid till polisen

Fritidsledarna hade funderingar på när det är bra att anmäla? Är det inte bättre att den unga för hjälp än att hamna i polisens register.
– All hantering med narkotika är olaglig i Sverige – även att ha det i blodet. Ni och vi som tjänstemän är skyldiga att upprätthålla den lag som gäller, så är det!
– Det är klart att det vid ett tillfälle kan kännas som om ni har omsorg om en kollega eller en elev när ni låter bli att anmäla ett misstänkt missbruk till polisen. Men är det verklig omsorg? frågar Anneli.

Hon uppmanar fritidsledarna att alltid anmäla till polisen.
– Vårt och ert huvudsyfte är så klart att hjälpa den unga att komma ur sitt missbruk, och att få fler unga att låta bli att börja. Det kan vi göra tillsammans – en anmälan gör att vi får veta hur utbrett missbruket är och kan arbeta mot det, säger Anneli.
– Och om det alltid blir polisanmälan kanske någon tänker till innan de röker, säger en av fritidsledarna.

Ni är förebilder

Forskning visar att 2.6 – 5 procent av världens befolkning använder droger. Samma siffra är 2 procent för Sverige och 12 – 14 procent för USA.
– Jag tycker det är bra att Sverige håller emot bland annat genom förbud mot rökning i offentliga miljöer och att bara Systembolaget säljer alkohol. Det är mycket pengar i droger och vi måste stå emot de liberala krafterna, säger Ersan, en av fritidsledarna.
– Ni som fritidsledare är förebilder, ni har en viktig roll och är otroligt värdefulla i ert arbete. De unga ser er och lyssnar på er, säger Anneli.

Anneli Svensson medverkar på jobbmässor, företagsmässor, i föreningssammanhang och vid andra tillfällen där hon känner att polisen behöver synas mer. I hennes arbete ingår att nätverka och bygga broar.

Innan hon ska till en skola hinner hon äta lunch på Krami som är en samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och Falkenbergs kommun. De har ett årligt öppet hus som hon är inbjuden till. Hon är redan bekant med dem som arbetar där och över en skål soppa hinner hon utbyta några ord med medarbetare från samverkande organisationer som hon inte mött tidigare. Sen springer hon snabbt vidare!

Medborgarlöftet i Falkenberg

Kommunpoliser

I polisens verksamhetsidé framgår att vi ska komma närmare medborgarna och vara ledande i det brottsförebyggande arbetet. Som en del av detta arbete har det skapats en ny funktion inom svensk polis som kallas kommunpolis.

I Halland finns sex kommunpoliser – en i varje kommun. Kommunpoliserna har ett strategiskt uppdrag, de ingår i lokalpolisområdenas ledningsgrupper och är samordnare i kontakten med övriga samhället.

Tillsammans med kommunerna och externa intressenter ska de driva det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Ett av kommunpolisens uppdrag är att tillsammans med kommunen ta fram medborgarlöften som utgör en del av samverkansöverenskommelserna.

Till toppen