Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Åtgärder för bättre bedrägeriutredningar

Polisens internrevision har hittat flera brister i utredningar av bedrägerier. Polisen arbetar nu med flera åtgärder för att rätta till bristerna.

Internrevisionens granskning visar att utredningar av bedrägerier har tre brister:

  • Det saknas en strategi för att rättssäkert kunna hantera det stora ärendeinflödet.
  • Styrningen måste utvecklas för att säkerställa kvaliteten även i de utredningar där det inte startas förundersökning.
  • Inslaget av egenkontroll i utredningsarbetet måste öka.

Åtgärdsplaner klara

Rikspolischefen har beslutat att åtgärderna som rekommenderas i rapporten ska genomföras. Alla polisregioner har redan tagit fram egna åtgärdsplaner för att åtgärda bristerna. Region Stockholm, som ansvarar för polisens arbete mot bedrägerier, har fått i uppdrag att omhänderta rapportens rekommendationer.

− Bristerna är naturligtvis inte acceptabla, även om det finns flera förklaringar till dem. Antalet utredningar av bedrägerier har ökat kraftigt under senare år. Granskningen gjordes dessutom under en stökig period mitt i polisens omorganisation, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Under de senaste månaderna har polisen kraftigt ökat antalet utredare och personal i polisens kontaktcenter, som tar emot många anmälningar om bedrägerier. Det pågår även ett intensivt arbete med att utveckla organisation, metoder och tekniskt stöd.

Datorbedrägerier svårutredda

Datorbedrägerierna står för i stort sett hela ökningen av de anmälda bedrägerierna under senare år och utgör cirka hälften av alla anmälda bedrägerier. Efter en toppnivå på cirka 9 000 anmälda datorbedrägerier i månaden för ett år sedan anmäls nu drygt 6 000 brott per månad enligt Brottsförebyggande rådets statistik.

− Datorbedrägerierna är mycket svårutredda. För att förebygga dessa bedrägerier samverkar polisen bland annat med kortutgivande banker. Men vissa förändringar i lagstiftningen skulle också vara till stor hjälp, säger Mattias Falkbåge vid Polisens nationella bedrägericenter.

Enkla åtgärder kan stoppa de rekordmånga bedrägerierna på DN debatt 

Rapport: Granskning av polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden


 

Till toppen