Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Cykelveckor för ökad trafiksäkerhet

Nu har polisen i Falkenberg startat sin tre veckor långa insats för ökad säkerhet för cyklister. Målet är att alla cyklister i Falkenberg ska vara medvetna om hur de ska cykla trafiksäkert.

I tre veckor pågår cykelinsatsen i Falkenberg. Sofia Malmsten som leder insatsen hoppas att alla falkenbergare ska veta hur de cyklar säkert efter det.

Det var under medborgardialogerna förra året som många tog upp cyklister i centrum som en faktor för otrygghet i trafiken. När polisen tillsammans med Falkenbergs kommun och Region Halland skulle formulera sitt medborgarlöfte till medborgarna var det självklart att ta med aktiviteter för ökad säkerhet för cyklister.
– Vid en personalsamling där vi diskuterade aktiviteter för vårt medborgarlöfte tog vi fram en pedagogisk modell för hur insatsen ska gå till, säger Sofia Malmsten som leder insatsen.

Grönt, gult och rött

Insatsen som varar under tre veckor har tre olika färger som kan liknas vid en trafiksignal. Första veckan är grön, andra är gul och den tredje veckan har fått färgen röd.
– Den här veckan informerar vi om insatsen. Under nästa vecka kommer vi att vara ute och prata med cyklisterna framför allt i centrum. Vi kommer att vara synliga där cyklisterna är för att prata övergripande cykelsäkerhet. Vi upplever att många inte är medvetna om hur viktigt det verkligen är att ha rätt utrustning på cykeln och att följa de regler som gäller i trafiken.
– Många tror att bilisterna ser dem trots att de inte har reflexer eller lampa men tyvärr hade vi under förra året flera olyckor där bilisterna inte uppmärksammat cyklisten, säger Sofia Malmsten.

Alla ska veta hur de cyklar säkert

Den tredje och sista veckan hoppas polisen att alla cyklister i Falkenberg har blivit medvetna om hur viktigt det är att ha en säker cykel och att de bara cyklar där det är tillåtet.
– Under den gula veckan delar vi ut små informationskort till dem som har en brist på cykeln eller inte följer trafikreglerna. Under den röda veckan hoppas vi att alla cyklister vet vad som gäller. I annat fall kommer vi då att skriva böter till den som inte har rätt utrustning på cykeln eller till exempel cyklar på en trottoar, säger Sofia Malmsten.

Uppföljning till hösten

Insatsen bygger på det som kommit fram i dialog med medborgarna. Det är medborgare i Falkenberg som lyft cyklandet i centrum som en faktor för otrygghet.
– Att cykla är ett snabbt och bra sätt att ta sig fram men det måste också ske så säkert som möjligt. Både för cyklisten och övriga trafikanter. När nu medborgarna har tagit upp det så är det vår sak inom polisen att se till att alla cyklister blir medvetna om hur de ska cykla trafiksäkert – den här insatsen har medborgarna önskat.

Insatsen kommer att följas upp med liknande veckor i höst.
– Men då hoppas vi att cyklisterna vet vad som gäller så att vi bara kan konstatera att vi har fått en säkrare cykelmiljö i Falkenbergs centrum, säger Sofia Malmsten.

Till toppen