Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

En polis och tre civila avskedades

En polis och tre civilanställda avskedades 2016. Det visar den senaste årsrapporten från polisens personalansvarsnämnd, PAN.

Under 2016 kom det in 79 ärenden till nämnden.

Två civilanställda assistenter avskedades efter att ha dömts till villkorlig dom för förskingring, den ena i tjänsten och den andra på fritiden.  En tredje assistent avskedades efter att ha dömts till villkorlig dom för ringa dopningsbrott, ringa vapenbrott, bidragsbrott och grovt bidragsbrott. Dessutom avskedades en polismästare efter att ha dömts till dagsböter för sexuellt ofredande. 

48 anställda meddelades disciplinpåföljd. Av dessa fick 31 en varning och 17 löneavdrag. 11 ärenden skrevs av.

– PAN har flera syften. Inte minst viktigt är att använda den kunskap och de erfarenheter som nämndens verksamhet ger i förebyggande syfte, säger Lotta Gustavson, vice ordförande i nämnden.

Läs rapporten

Polismyndighetens personalansvarsnämnd, PAN

PAN avgör om en polisanställd ska avskedas, sägas upp, få disciplinpåföljd eller stängas av från sin tjänst. PAN prövar också överklagade beslut om skiljande/avstängning och disciplinpåföljd från polisutbildningen.

PAN består av rikspolischefen, tre ytterligare företrädare för Polismyndigheten, två representanter från arbetstagarorganisationerna och två riksdagsledamöter. Innan ett ärende prövas i PAN har det beretts av gruppen för skiljande- och disciplinärenden, GSD, i den polisregion där den anställde är placerad. Ärenden som avser anställda vid avdelningarna bereds av GSD vid polisregion Stockholm. 

Till toppen