Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förbättrade resultat i Bergslagen

Utredningsresultaten förbättras sakta men säkert i region Bergslagen. Nyanställda utredare och ett nytt PKC kan bidra till ytterligare ökad förbättring när de blivit varma i kläderna.

– En stor del av våra förbättrade utredningsresultat beror på rekryteringen av civila utredare, säger Leif Andersson, kommissarie på regionkansliet. Flera av dem har nu gått utredarutbildningen och satts in i skarp drift. Tyvärr har vi också haft flera som sagt upp sig efter att ha fått andra utmaningar utanför polismyndigheten. På grund av den ansträngda ekonomin har vi inte kunnat ersättningsrekrytera för de som försvunnit. Vi har dock fler årsarbetskrafter idag som arbetar i utredningsverksamheten jämfört med samma tid förra året. Vi har även flera FU-ledare som snart är färdiga med den nationella utbildningen.

Noterbart för mars 2017 är att regionens samtliga polisområden har haft många resurskrävande ärenden, med många frihetsberövade. Det har på kort sikt också visat sig framförallt i redovisningarna till åklagarmyndigheten eftersom extraresurserna till de krävande utredningarna oftast tas från de som i normalfallet utreder mängdbrott.

I region Bergslagen är Polisens kontaktcenter (PKC) nyinvigt med verksamhet i Karlstad och Falun. När den verksamheten blivit varma i kläderna och tillsammans med brottssamordning och ärendesamordning kan hitta effektiva samarbetsformer kommer utredningsresultaten sannolikt att fortsätta förbättras.

Sammanfattning av resultaten i mars 2017

  • Jämfört med 2016 har region Bergslagen under perioden januari – mars ökat antalet ärenden som redovisas till åklagare med 5,6 procent.
  • Av de bearbetade ärendena har andelen som redovisas till åklagare minskat (utredningsandelen) från 31,6 till 29,2 procent om man jämför jan – mars 2017 jämfört med samma period 2016.
  • Antalet öppna ärenden (balansen) har ökat med 3,4 procent i region Bergslagen om man jämför antalet öppna ärenden 31 mars 2017 jämfört med 31 mars 2016. Om man jämför på kortare sikt, december 2016 till och med mars 2017 så har däremot antalet öppna ärenden minskat med 6 procent i region Bergslagen. 
  • Lagföringskvoten, det vill säga andelen positiva lagföringsbeslut av beslutade brottsmisstankar, var i mars 2016 86,3 procent och hade ökat till 87,6 procent i mars 2017. Bergslagens lagföringskvot var dock lägst av alla polisregioners.
  • Antalet anställda i region Bergslagen var 31 mars 2017 1378 poliser och 508 civilanställda. En minskning med 7 poliser och en ökning med 40 civila sedan årsskiftet 2016/17. Totalt en ökning av antalet anställda med 1,8 procent. Sett i årsarbetskraft* har antalet dock ökat med 3,2 procent (9,8 procent civila och 1 procent polisiära) 

* = Årsarbetskrafter = avses anställd personal omräknat till heltidsarbete. Tjänstledighet, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och vab är borträknad. Ingen korrigering för semester, kortare sjukfrånvaro, övertid och kompensationsledighet har gjorts.

För mer information, kontakta Leif Andersson, telefon 010-567 35 24

Till toppen