Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

God samverkan framgångsfaktor i märkDNA-projektet i Staffanstorp

MärkDNA-projektet i Staffanstorp ledde till en minskning av bostadsinbrotten med cirka 35 procent. Nu har projektet utvärderats.

Det projekt med märkDNA som genomfördes i Staffanstorp från hösten 2015 till hösten 2016 har nu utvärderats. Utvärderingen är gjord av kriminologen Adam Jonsson och har bekostats av Brottsförebyggande rådet.

Till att börja med konstateras att bostadsinbrotten i Staffanstorp gick ner under den aktuella tiden med 35,5 procent. Det visar att när många skaffar märkDNA samtidigt så har det genom sitt signalvärde en bra brottsförebyggande effekt.

- MärkDNA är en synnerligen effektiv metod att framförallt avskräcka till att göra inbrott. Utvärderingen bekräftar tidigare vetenskapliga studier som fastställer motsvarande minskad risk i bostadsområden där kommun och polis genomfört samverkansprojekt med stöd av MärkDNA, säger Göran Landvall som är nationellt ansvarig för bostadsinbrott inom polisen, och även har varit delaktig i Staffanstorpsprojektet.

Cirka 18 procent av hushållen i Staffanstorp införskaffade märkDNA under den aktuella tiden, samt skyltade sina bostäder med varningsdekaler. Det sattes även upp cirka 200 stora skyltar vid samtliga infarter till ortens bostadsområden, som en information om att märkDNA finns i området.

I utvärderingen lyfts tre faktorer fram som särskilt avgörande för projektets framgång: 

  • Den externa samverkan mellan polis och kommun, som i projektet i Staffanstorp fungerade mycket väl.
  • Samverkan och förståelse mellan kommunpolis, områdespoliser och kommunikatör.
  • Väl genomförda kommunikativa insatser.

Det bekräftas av Göran Landvall.

- I Staffanstorp har samarbetet mellan kommun och polis varit exemplariskt friktionsfritt. Båda parter har legat dikt an genom hela projektet. Den tydligheten har i sin tur fört med sig ett ökat engagemang, förståelse och medvetande bland kommuninvånarna. På lång sikt är det den riktigt stora framgången.

Någon förbättrad uppklaring av begångna bostadsinbrott blev det dock inte under projekttiden. En förklaring till detta kan vara att endast ett hushåll med märkDNA utsattes för inbrott under den aktuella tiden.

En annan målsättning var att öka tryggheten i samhället. Vid den senaste trygghetsmätningen visade sig dock otryggheten ha ökat något bland Staffanstorpsborna, liksom oron för att drabbas av inbrott. Det är en paradox som kan ha sin förklaring i att när informationen om bostadsinbrott ökar, så ökar också medvetenheten om risken att utsättas.

Här kan du läsa hela rapporten! 

Läs mer om märkDNA

Till toppen