Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kraftfullare arbete mot människohandel

Att förebygga och bekämpa människohandel är ett prioriterat område för polisen. En genomlysning av nedlagda ärenden visar hur hanteringen kan stärkas. "Vi kommer få se en klar förbättring", säger projektansvarige Kajsa Wahlberg.

Rikspolischefen beslutade 2015 att polisen ska höja sin förmåga att bekämpa människohandel. En genomlysning avgränsad till 67 ärenden som lades ner under 2015, som rör människohandel för tiggeri och tvångsarbete, pekar på förbättringsmöjligheter i polisens arbete.

– Vi har upptäckt problem på två nivåer. Dels systemfel, som när människosmuggling felkodas som människohandel. Det finns även individuella skillnader i utredarnas kunskaps- och ambitionsnivå, säger Kajsa Wahlberg, ansvarig för projektet ”Förstärkt förmåga att bekämpa människohandel”.

Specialutbildade ska bekämpa människohandeln

Projektet ska vara klart sista september 2017. Då ska polisens arbete ha förbättrats på både regional och individuell nivå.

– En viktig framgångsfaktor är att ärenden hamnar hos rätt utredningspersonal. I polisregionerna Stockholm, Väst och Syd ska det finnas särskilda grupper som bekämpar människohandel. De övriga regionerna ska ha förmågan att bekämpa människohandel med stöd av Noa.  Noa kan stötta bland annat med vilka utredningsåtgärder som ska vidtas, kontakter med andra myndigheter och internationella samarbetspartners som Europol, säger Kajsa Wahlberg.

”Mycket omsorgsfulla förhör”

Även utbildningsinsatser för utredare och förundersökningsledare har och kommer att genomföras bland annat genom en två veckor lång vidareutbildning vid Uppsala universitet om människohandel. Varje region kommer också ha en handlingsplan och tillgång till ett metodstöd för att hjälpa utredarna. Genomlysningen av nedlagda ärenden visar att de flesta ärendena lades ner med en skälig grund.  Men den pekar också på hur polisens arbete kan bli effektivare på området.

– I merparten av ärendena var polisen mycket noga och omsorgsfull med målsägande- och vittnesförhör, menar Kajsa Wahlberg.

Mer information om människohandel

Resultat av genomlysning - nedlagda ärenden rörande människohandel 2015

Människohandel - utsatt

Människohandel - lagar och fakta

Det finns tre stora skillnader mellan människosmuggling och människohandel:

  • Människosmuggling skiljer sig från människohandel genom att personen som smugglas har samtyckt till smugglingen.
  • Människohandel omfattar ett utnyttjandesyfte. Människosmuggling avslutas i och med att personen når det önskade destinationslandet.
  • Människosmuggling är alltid gränsöverskridande men när det gäller människohandel finns inget sådant krav.

Den svenska straffbestämmelsen om människosmuggling regleras i utlänningslagen och människohandel i brottsbalken.

Till toppen