Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

”Lev era liv som vanligt”

Det befarade terrorattentatet har inte förändrat säkerheten i Sverige. Polisen är väl förberedd och fortsätter tillsvidare med säkerhets- och trygghetshöjande insatser i samhället.

Sedan 2010 har det varit ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Nationellt centrum för terrorbedömning bedömer att denna händelse inte har förändrat detta, den ryms inom ramen för denna hotnivå.
 
Allmänheten ska känna sig trygg i de åtgärder som vidtas av polisen och andra myndigheter. Polisen har tillsvidare utökat sin närvaro och tillsyn vid olika objekt och på allmänna platser.

− Alla ska fortsätta att leva sina liv som vanligt. Vi ska gå till jobbet, skicka iväg barnen till skolan, färdas med kollektiva transportmedel och fortsätta röra oss på allmänna platser. Vi ska fortsätta slå vakt om vårt öppna samhälle, säger polisens nationella kommenderingschef Jonas Hysing.

Polisen har en god förmåga i hela landet. En generell förmåga finns i alla polisregioner med ingripandepoliser samt särskilda poliser i yttre tjänst som är tränade för att klara särskilt svåra ingripanden vid grova brott. En förstärkt förmåga finns vid insatsenheterna i storstadsregionerna och genom Nationella insatsstyrkan.

− Polisen är väl förberedd för denna typ av händelser. Vi har byggt upp vår egen förmåga, tränat vår personal och har kontinuerliga övningar tillsammans med andra myndigheter, säger Jonas Hysing.

Det finns inga generella rekommendationer om att undvika vissa platser. Däremot ska allmänheten vara uppmärksam på eventuella råd eller instruktioner från poliser i yttre tjänst när man rör sig på allmänna platser.

Ring 112 vid misstänkt pågående brott eller 114 14 om tips eller uppgifter som ni vill lämna till polisen.

Till toppen