Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte för ett tryggare Söderhamn

Nu har ett förnyat medborgarlöfte för Söderhamns kommun undertecknats. Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten bland kommunens besökare och invånare.

Lokalpolisområdeschefen Kristina Holgersson och kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam undertecknar det förnyade medborgarlöftet och kommunchef Margareta Högberg är med och undertecknar samverkansöverenskommelsen.

De boende i Söderhamn har genom medborgardialoger, varit involverade i att ta fram det nya medborgarlöftet.

I den dialogen har invånarna lyft fram att de vill att polisen och kommunen ska arbeta med tryggheten i Söderhamns centrum. Detta är också en del i det förnyade medborgarlöftet. 

- Genom återkommande dialoger med de boende i Söderhamn är vår gemensamma uppfattning att arbetet med den upplevda tryggheten ska fortsätta att prioriteras. Vårt mål är att få fler att känna sig trygga i centrum och därför fokuserar vi vårt förebyggande arbete på det som skapar en känsla av otrygghet, säger lokalpolisområdeschefen Kristina Holgersson.

- Det goda samarbetet vi har i kommunen växer sig allt starkare, vilket vårt medborgarlöfte är ett kvitto på. Det är ingen pappersprodukt utan ett gemensamt löfte som vi avger till våra kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam.

Polisen lovar att öka sin närvaro och synlighet i Söderhamns centrum och arbeta aktivt mot bland annat ordningsstörningar, missbruk och stölder. Att genomföra trafikkontroller i kommunen är också en del av det brottsförebyggande arbetet. Kommunen lovar att säkerställa närvaro av centrumvärd och förordnade ordningsvakter i centrum och förbättra belysningen i kommunen genom att successivt uppgradera den till modern LED-belysning.

- Det är viktigt att man känner sig trygg i det samhälle man lever i. Vi försöker skapa trygghet genom bland annat polisiär närvaro på de platser som upplevs som mer eller mindre otrygga och genom att samverka med kommunen, näringsidkare och andra aktörer. Vi jobbar också aktivt med det som invånarna upplever som ett problem i centrum och på de mindre orterna i kommunen, säger Stefan Zäll och Maria Jonsson, kommun-och områdespoliser.

Stefan Zäll och Maria Jonsson är kommun- och områdespoliser i Söderhamns kommun och har en viktig roll när det gäller medborgarlöftena. De har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Till toppen