Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Medborgarlöfte om gängrelaterat våld har gett resultat

Mer än 1 000 patrulleringstillfällen på hot spots. Stöd till avhoppare. Beslag av 24 vapen och drygt 35 kilo narkotika. Det är några resultat av medborgarlöftet i Västra Hisingen.

Utifrån löftet att öka polisnärvaron har polisen i snitt patrullerat 2,8 gånger per dag på otrygga och särskilt brottsutsatta platser i Biskopsgården det senaste året. Två grupper med poliser har blivit tre som arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande dagar, kvällar och helger.
– Det är en märkbar förstärkning i Biskopsgården. Vi upplever att det blivit lugnare och framför allt bekräftas den bilden av invånarna. Men det är ett långsiktigt uppdrag som kräver att vi och andra samhällsaktörer är tålmodiga över tid, säger kommunpolisen Daniel Neck.

Förstärkt stöd för att lämna kriminalitet
För att erbjuda alternativ och stöd till den som vill lämna en kriminell livsstil har avhopparverksamheten i stadsdelen förstärkts.
– Vi har anställt en koordinator som aktivt söker upp ungdomar i riskzon som vill förändra sin livssituation, säger Lovisa Trell, trygghetssamordnare i Västra Hisingen.

Ett intensifierat arbete mot narkotika och illegala vapen har resulterat i att polisen beslagtagit drygt 35 kilo narkotika – värt cirka tio miljoner kronor på gatan och 24 vapen, varav sex automatvapen.
– Genom att störa narkotikahandeln stryper vi en viktig inkomstkälla för de kriminella och varje vapen vi plockar bort från gatan är en avvärjd våldsrisk, menar Daniel Neck.

Invånarna får säga sitt
För att se vilka långsiktiga effekter medborgarlöftet har gett genomförs en trygghetsundersökning bland 1 000 invånare i Biskopsgården innan sommaren. Den kommer att jämföras med nollmätningen som gjordes hösten 2014.
– Invånarnas uppfattning är en ledstjärna i vårt fortsatta trygghetsarbete och för nästa medborgarlöfte i Västra Hisingen. Vi är på rätt väg men mer finns att göra under lång tid framöver.

Så har vi uppfyllt vårt löfte.

Medborgarlöftet – en del av Trygg i Västra Hisingen

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning gör till invånarna i stadsdelen under ett år. Det är konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Problemet som valts ut bygger på vad invånarna har lyft fram i en trygghetsundersökning och i medborgardialoger samt på lägesbilder från polis och stadsdelsförvaltning.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Västra Hisingen – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild.


 

Till toppen