Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Misstänkte gärningspersonen skulle utvisas

Den misstänkte gärningsman som greps i fredags kväll har ett beslut om utvisning till Uzbekistan som vunnit laga kraft december 2016.

Den 23 februari 2017 mottog Polismyndigheten ärendet från Migrationsverket då personen inte har hörsammat beslutet att själv resa ut och inte heller inställt sig till Migrationsverket på kallelse. Den 27 februari 2017 efterlyste Polismyndigheten personen som avviken.

Verkställigheter med tvång till Uzbekistan sker endast i begränsad omfattning och med stor restriktivitet. Bakgrunden till detta är en dom i Europadomstolen från 2012 samt en rättslig kommentar från Migrationsverket från 2015. Huvudregeln är att endast frivilliga utresor, utan eskort och utan myndighetskontakt kan genomföras.

I nuläget har Polismyndigheten cirka 18 000 öppna verkställighetsärenden som överlämnats från Migrationsverket. Av dessa är ca 12 500 avvikna. Arbetet med att lokalisera de personer som avvikit är både tidskrävande och resurskrävande.  

Under 2015 – mars 2017 har Migrationsverket överlämnat 137 ärenden från Uzbekistan där personen avvikit. Samma period har 63 ärenden överlämnats där tvångsmedel bedöms nödvändigt för verkställighet. Totalt har polismyndigheten ca 260 personer från Uzbekistan för verkställighet, cirka 120 ska verkställas Uzbekistan, övriga till andra länder inom och utanför Europa.

Summering av utlänningsärendet

2014-11-10 – Ansökan om uppehållstillstånd
2016-06-15 – Migrationsverket avslår ansökan om uppehållstillstånd och fattar beslut om utvisning
2016-06-29 – Hemlandspass omhändertagit av Migrationsverket, giltigt till och med 2023-02-13
2016-09-20 – Migrationsdomstolen lämnar överklagan av Migrationsverkets beslut utan bifall
2016-12-15 – Migrationsöverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
2016-12-15 – Tidsfrist för att lämna landet frivilligt inom fyra veckor meddelas av Migrationsverket
2017-02-13 – Utvisningsbeslut lämnas till Polismyndigheten för verkställighet eftersom personen avvikit
2017-02-23 – Ärendet inkommer till Polismyndigheten
2017-02-24 – Ärendet registreras i Polisens ärendesystem
2017-02-27 – Polisen efterlyser aktuell person mot bakgrund av att han är avviken och för att en verkställighet av det från Migrationsverket överlämnande utvisningsärenden ska genomföras 

Frågor och svar om polisens arbete med att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning

Mer om gränspolisens arbete

Till toppen