Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nationellt tillslag mot fildelare av sexuella övergrepp mot barn

Svensk polis har i dag genomfört en nationell insats som syftar till att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn.

Operationen innefattar åtgärder mot sammanlagt 50 personer, samtliga misstänkta för att inneha materialet. Ingripanden har redan tidigare skett mot sju personer, där risken för egna övergrepp bedömdes som särskilt stor, till exempel genom tillgång till barn.

Resultat av tillslaget i region Mitt

I region Mitt har fem tillslag gjorts med positivt resultat. En hel del beslag har gjorts och personer har hämtats till förhör, skäligen misstänkta för fildelning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det var två tillslag i Västmanland och tre i Gävleborgs län.

-Tillslagen i region Mitt har fungerat väl och nu fortsätter arbetet med att lagföra de misstänkta, meddelar Carina Lundén kommenderingschef för insatsen i region Mitt.

Operationen har möjliggjorts genom att svensk polis i slutet av 2016 fick utökad licens för verktyg som underlättar spårning av illegal fildelning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Med hjälp av verktyget har 50 misstänkta fildelare identifierats inom ramen för operationen,

- Den nationella insatsen är den första större egeninitierade insatsen som genomförs av svensk polis på brottsområdet. Noa har kvalitetssäkrat materialet och genomfört spårningar av misstänkta, säger Johan Grenfors nationell kommenderingschef för insatsen.

Polisregionerna kommer att ansvara för den vidare förundersökningen av ärendena inom den egna regionen. Varje förundersökning leds av åklagare.

Förundersökningsledare

I Västmanland leds förundersökningen av kammaråklagare Fredrik Sandberg
och i Gävleborgs län av kammaråklagare Arek Nowak.

 

Till toppen