Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny dom angående Kringresanderegistret

Svea hovrätt anser att personuppgiftsbehandlingen i det så kallade Kringresanderegistret gjordes på grund av etnicitet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom om att de elva personer som stämt staten för registreringen ska få skadestånd.

– Hovrätten har nu sagt sitt och vi tycker det är bra att denna fråga har prövats grundligt, säger Eva Lindeblad, enhetschef för rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen.

Sedan det otillåtna registret upptäcktes har polisens hantering granskats av Datainspektionen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Justitieombudsmannen. Enskilda befattningshavares ansvar har också prövats av särskilda åklagarkammaren, polisens personalansvarsnämnd (PAN) och Statens ansvarsnämnd (SAN).

– Våra granskningsmyndigheter och Polismyndighetens egna disciplinära instanser har nu prövat ärendet i alla delar som är möjligt, säger Eva Lindeblad, enhetschef för rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen.

Rikspolischef Dan Eliasson har tidigare konstaterat att polisen har brustit i hanteringen av personuppgifter i detta fall och bett Sveriges romer om ursäkt för detta.

Intensivt internt arbete

När registret upptäcktes startade ett omfattande internt arbete inom polisen för att gå igenom alla polisens register med känsliga personuppgifter. På rikspolischefens uppdrag intensifierades detta arbete under år 2015. Arbetet drivs bland annat inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska slutredovisas den 15 september 2017.

– De granskningar som våra kontrollmyndigheter och vi själva har gjort understryker behovet av att polisen kontinuerligt gallrar ut känsliga personuppgifter, men också att vi formulerar oss neutralt och objektivt när vi beskriver känsliga personuppgifter. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete som vi fortsätter med, säger Eva Lindeblad.

Cirka 3 000 har fått ersättning

Stockholms tingsrätt beslutade tidigare att de elva personer som stämt staten för registrering i det så kallade Kringresanderegistret åren 2011–2013 ska få skadestånd på 30 000 kronor. Justitiekanslern (JK) överklagade tingsrättens beslut.

Tidigare har dessa elva personer och cirka 3 000 andra som fanns med i det så kallade Kringresanderegistret. fått ersättning på 5 000 kronor av Polismyndigheten enligt beslut från JK. Totalt förekom 4 673 personer i registret.

Hänvisar till JK

Frågor om hovrättens dom och dess konsekvenser hänvisar Polismyndigheten till JK som är statens ombud i detta tvistemål.

JK skriver på sin webbplats: ”Justitiekanslern måste nu läsa domen noga och ta ställning till om det finns skäl att överklaga till Högsta domstolen. Sista dag för att överklaga hovrättens dom är den 26 maj 2017. Först härefter kan Du få besked om domen medför att fler av de personer som fanns med i uppgiftssamlingen kan ha rätt till ytterligare ersättning.”

Information angående domen på Justitiekanslerns webbplats

Till toppen