Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Öppnare resultatredovisning

För att öka kunskapen om polisens resultat börjar polisen nu redovisa några centrala verksamhetsresultat varje månad.

− Det finns ett stort värde i att polisen är öppen och transparent med resultaten. Det ger en större insyn i polisens verksamhet och hur den utvecklas och kan även främja en positiv intern resultatkultur, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Det som presenteras denna månad avser resultatet under det första kvartalet 2017 och är ett första försök att skapa en tillgänglig modell för månadsuppföljningen. Modellen kommer sedan löpande utvecklas.

Slutsatser från det första kvartalet

Det är positivt att antalet redovisade ärenden till åklagarna sammantaget har ökat. Ökningen består till största del av ärenden som bygger på polisens egna initiativ inom trafik och narkotika. För övriga brottskategorier har antalet redovisade ärenden minskat marginellt jämfört med förra året. Ett fortsatt uthålligt arbete behövs för att öka antalet redovisade ärenden för bland annat brott mot person.

Sammanfattning av resultaten i mars 2017

  • Antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat med 5,9 procent.*
  • Av de bearbetade ärendena har andelen som redovisas till åklagare minskat (utredningsandelen) från 29,3 till 28,4 procent.*
  • Antalet öppna ärenden har ökat med 3,9 procent.** 
  • Svarstiden på telefon till Polisens kontaktcenter var i medeltal 4 minuter och 25 sekunder. Helåret 2016 var svarstiderna i medeltal drygt 12 min.
  • Antalet anställda var den sista mars 19 814 poliser och 9 918 civilanställda. En minskning med 205 poliser och en ökning med 420 civila sedan årsskiftet.
  • Personalomsättningen senaste 12 månaderna var 4,9 procent för poliser och 10,9 procent för civilanställda.

* = Förändringen avser jan-mars 2017 jämfört med samma period förgående år.
** = Förändringen avser antalet öppna ärenden den sista mars 2017 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Polisens resultatuppföljning

Polisens månadsuppföljning är ett komplement till polisens övriga resultatuppföljning.

En fullständig redovisning av polisens resultat görs årligen i årsredovisningen.

Utredningsresultaten redovisas också årligen i en separat rapport tillsammans med åklagarmyndighetens resultat.

Årligen görs även en delredovisning i oktober för resultaten i utredningsverksamheten för perioden januari till augusti.

Allt detta finns på sidan: Polisens resultat

Till toppen