Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen och Västerås stad förnyar löften till medborgarna

Den nya samverkansöverenskommelsen och de förnyade medborgarlöftena undertecknades i dag av Polisen och Västerås stad. Parterna lovar att fortsätta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, med fokus på bland annat de västra stadsdelarna.

Västerås stad och lokalpolisområde Västerås lovar att arbeta för ett tryggt och säkert Västerås genom synlighet och närvaro för att öka den upplevda tryggheten.

Utifrån den målsättningen har följande medborgarlöften gemensamt tagits fram:

  • Aktivt och synligt polisiärt arbete med fokus på de västra stadsdelarna, Råby och Bäckby, samt i centrum ska bedrivas
  • Riktade gemensamma insatser av Västerås Stad och polis ska genomföras på Bäckby och Råby 
  • För att öka tryggheten i de västra stadsdelarna skapas ett områdeskontor för polisen. Polisområdeskontoret byggs upp i nära samarbete med Västerås stads arbetsgrupp för social hållbarhet.
  • Arbeta med konceptet Sociala insatsgrupper - genom tidiga, tydliga och samordnade insatser minska risken att unga väljer en kriminell livsstil.

- De förstärkta insatser som vi kommer att genomföra nu är ett bra bevis på att samarbetet mellan Västerås stads och lokalpolisområde Västerås stärks ytterligare. Det är en glädjens dag när vi nu signerar samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet, säger Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har sedan tidigare en god samverkan med kommunen. Det här är ett steg i att fördjupa det samarbetet. När vi samverkar och arbetar mot ett gemensamt mål, där respektive organisation genomför åtgärder inom sitt uppdrag, har vi större möjligheter att uppnå ett bättre resultat. Ytterst handlar det om att tillsammans arbeta för att öka tryggheten för västeråsarna och minska brottsligheten, säger Lars Jansson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Västerås.

Underlaget som använts till medborgarlöftet är Polisens strategiska initiativ, medarbetardialog i lokalpolisområde Västerås, polisers kunskap och erfarenhet, stadens och samverkansparters synpunkter, medborgardialog och befintlig statistik som analyserats för framtagande av den lokala problembilden i Västerås.

Till toppen