Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen tillförs 700 miljoner kronor

Polisens anslag för 2017 ökas med 700 miljoner kronor i regeringens vårbudget.

Regeringen motiverar tillskottet med att polisen behöver ökade resurser för att bland annat kunna hantera ökningen av den grova våldsbrottsligheten. Det kräver fler polisanställda.

− Tillskottet är naturligtvis oerhört välkommet och kommer att göra stor nytta. Det gör att vi kan hålla fast vid satsningen på fler poliser och fler civilanställda. Det möjliggör insatser för att kunna klara upp fler brott, bekämpa gängbrottsligheten, öka tryggheten i utsatta områden och öka polisens lokala närvaro, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Förra våren beslutade polisen om att anställa ytterligare 700 civilanställda. Som en följd av polisens ansträngda operativa läge fattades under hösten beslut om att denna satsning skulle utökas med ytterligare 600 civilanställda.

− Här tog vi en ekonomisk risk. Utan detta tillskott hade vi varit tvungna att banta denna satsning redan under år 2017. Nu har vi resurserna för att klara av nivån med ytterligare 1 300 civilanställda även under detta år, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Polisen behöver även mer långsiktiga ekonomiska besked i höstens budgetproposition. I budgetunderlaget bedömde polisen att det krävs ytterligare 3,9 miljarder kronor till år 2020 för att bekosta den genomförda satsningen på fler civilanställda och för att anställa 1 500 fler poliser. Satsningen bygger också på att polisen själv genomför effektiviseringar som motsvarar cirka 560 miljoner kronor för perioden 2018-2020.

− Resursbehoven beror på flera faktorer. Sveriges befolkning växer med alltfler unga i brottsaktiv och brottsutsatt ålder. Dessutom ökar det dödliga våldet från kriminella nätverk, den komplexa IT-brottsligheten ökar och kraven på polisens terror- och krisberedskap har ökat, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Gradvis ökade resursbehov

Omvärldsutvecklingen har gjort att polisens långsiktiga resursbehov gradvis har ökat. I början av 2015 bedömde polisen att fanns flera osäkerhetsfaktorer i polisens långsiktiga finansiering. Efter en höst med flyktingströmmar och ett ökat terrorhot meddelade polisen att behoven hade ökat och i mars 2016 preciserades det behovet till ytterligare 3 300 anställda.

I årets budgetunderlag ändrades bedömningen något till ytterligare 2 800 anställda, bland annat beroende på kraftigt minskade flyktingströmmar till Sverige. För perioden 2021-2024 bedöms antalet anställda behöva öka med ytterligare 1 500 poliser och 700 civilanställda vilket skulle innebära 23 000 poliser och 10 400 civilanställda år 2024. Skälet till det är bland annat den kraftiga befolkningstillväxten.

Den sista februari 2017 hade polisen 19 893 poliser och 9 863 civilanställda, varav 9 280 är tillsvidareanställda.

Till toppen