Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Riktlinjer för kroppsburna kameror

Polisen ska ta fram riktlinjer för hur kroppsburna kameror får användas. Detta efter att Datainspektionen gjort en granskning.

Syftet med granskningen har varit att kontrollera om den personuppgiftsbehandling som sker vid användningen av polisens kroppsburna kameror, är förenlig med gällande lag, främst polisdatalagen och personuppgiftslagen. I granskningen konstaterar Datainspektionen att polisen kan använda kroppsburna kameror, men myndigheten saknar riktlinjer och rutiner för hur kamerorna får användas.

– Jag delar Datainspektionens slutsatser om behovet av att införa nationella riktlinjer för polisens kameranvändning. Det har tidigare saknats nationell samordning på området vilket vi nu åtgärdar. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2017/2018, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning.

Datainspektionen har begärt att Polismyndigheten ska besvara ett antal frågor. Polismyndigheten har lämnat svar och sammanfattningsvis svarat att kroppsburna kameror används i alla polisregioner, med undantag för region Nord.

Kamerorna bärs fullt synliga och spelar in ljud och bild. I dagsläget är det upp till den lokala polisen att besluta när och hur kroppsburna kameror ska användas med utgångspunkt från lagstiftningen. När riktlinjerna tas i kraft kommer det att finnas en nationell reglering av användningen av all kameranvändning inom polisen.

– Införandet av nationella riktlinjer för kroppsburna kameror är viktigt, inte minst som ett stöd för de enskilda poliserna som gör det tydligt när de får och inte får filma. Frågor om lagring och gallring är också två viktiga frågor att reglera, säger Joakim Söderström.

Datainspektionens beslut

Till toppen