Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så här arbetar polisen med brott där barn är inblandade

I Karlstad liksom flera andra orter i landet har barnahus etablerats sedan flera år tillbaka. I ett barnahus samverkar inblandade myndigheter för att de involverade barnen ska förhöras i en trygg miljö.

Barnahus arbetar efter FN:s konvention om barns rättigheter, som är ett bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

De samhällsfunktioner som samverkar i barnahus är polisen, åklagare, sjukvård och socialtjänsten. Barnahus är en fysisk plats där denna samverkan sker.

På Barnahus ska barnperspektivet tillgodoses. Utifrån barnets ålder och mognad bör samma förutsättningar och information ges som till en vuxen målsägande. Barn har inte samma möjlighet som vuxna att påtala brott och vet heller inte alltid att en handling är brottslig.

De senaste åren har kunskaperna kring brott mot barn och ungdomar ökat. Därför har polisen utvecklat arbetet inom området, dels genom att utrednings- och förhörsmetodiken har utvecklats, dels att utbildningarna har blivit mer omfattande för att säkerställa en kontinuerlig kompetensutveckling.

Förhör med barn under 15 år dokumenteras på video. Detta för att barnet inte ska behöva närvara och lämna sin berättelse vid en rättegång. Särskilt utbildad åklagare bistår vid förhören, vilket säkerställer såväl juridisk kompetens som godkänd förhörsteknik.

Barn och ungdomar som utsätts för brott erbjuds ett juridiskt ombud, ett målsägandebiträde. Han eller hon ska ta tillvara barnets eller ungdomens rättigheter under förundersökningen och vid rättegången. Om en vårdnadshavare eller en person som har en nära relation till vårdnadshavaren misstänks för brott, utses istället en så kallad särskild företrädare.

Den särskilde företrädaren har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarens samtycke. Det kan till exempel gälla beslut om förhör, läkarundersökning eller krav på skadestånd. Dessa beslut tas, beroende på barnets ålder och mognad, i samråd med barnet.

Förhör med barn hanteras annorlunda 2017 jämfört med 1998

Läs mer om brott mot barn

Till toppen