Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Två anhållna för terrorbrott

Två personer sitter nu anhållna misstänkta för terroristbrott genom mord. En 39-årig man från Uzbekistan på sannolika skäl och ytterligare en person som är skäligen misstänkt, alltså den lägre misstankegraden.

Det finns kopplingar mellan de båda anhållna. Vad de består i eller hur det har framkommit kan inte polisen gå in på.

– Jag är trygg med att vår huvudmisstänkte är gärningsmannen som körde lastbilen. Det är utifrån polisiära utgångspunkter och måste sedan prövas av åklagare och domstolar, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Omfattande kartläggning pågår

Polisen kartlägger nu de misstänkta genom sedvanligt polisarbete med kontroller av deras kontakter med andra personer, telefonsamtal, digital kommunikation, finansiella transaktioner med mera. Enligt kartläggningen har den huvudmisstänkte visat intresse för extremistiska miljöer som till exempel IS.

– Vi gör mängder av tillslag och husrannsakningar. Spanare, utredare och andra kompetenser arbetar dygnet runt med detta ärende, säger Jan Evensson, biträdande kommenderingschef för den särskilda händelsen i region Stockholm.

Hur många som sitter frihetsberövade just nu går inte att säga eftersom personer tas in på förhör hela tiden och släpps om de kan avfärdas från utredningen. Hittills har över
600 förhör hållits i utredningen, enligt Jan Evensson.

Ingen förändrad terrorhotnivå

Sedan 2010 har det varit ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Enligt Säpo-chefen Anders Thornberg bedömer Nationellt centrum för terrorbedömning att denna händelse inte har förändrat detta, den ryms inom ramen för denna hotnivå.

– Det finns inget som tyder på att det finns risk för ytterligare dåd men vi måste se om det finns risk för ytterligare dåd eller hämndaktioner från till exempel den så kallade vit-makt-rörelsen, säger Anders Thornberg.

Säpo-chefen berättade att ett extrainsatt möte med de 14 myndigheterna i det nationella Samverkansrådet mot terrorism hölls under söndagen för att skapa en gemensam lägesbild och hålla myndighetscheferna informerade om vilka åtgärder som vidtas.

Nationellt ansvar för utredningen

Ansvaret för utredningen ligger nu hos Nationella operativa avdelningen, Noa. Det är för att säkerställa kapacitet och uthållighet i den här stora utredningen. Utredningsansvaret ligger hos Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning.
 
– Min uppskattning är att utredningen kommer ta ungefär ett år att slutföra och omfatta ett hundratal utredare, analytiker och it-experter med flera, säger Mats Löfving.

Han berättade att under påsken kommer polisen i hela landet att fortsätta synas mer än vanligt bland allmänheten och arbeta med trygghetsskapande åtgärder.

Till toppen