Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Bostadsinbrotten fortsätter att minska i syd

Antalet bostadsinbrott har under första halvåret minskat med 15 procent i region Syd. En effektiv brottssamordning tros vara den största förklaringen.

Under första halvåret av 2017 minskade andelen bostadsinbrott i södra delarna av landet med mellan 15 och 17 procent (region Syd -15 procent, region Väst -15 procent och region Öst -17 procent).

Skälen till detta är framför allt den brottssamordning som möjliggjorts i den nya polismyndigheten.

- Brottssamordningen är en av de verksamheter som fungerar bättre i den nya polisorganisationen. Steget från 21 unika myndigheter till en gemensam har underlättat möjligheterna till informationsutbyte över landet, och dialogerna mellan regionerna löper friktionsfritt varje vecka. Vid dessa möten delas information om bland annat nya tillvägagångssätt, sammankopplade serier av inbrott, iakttagelser och underrättelseinformation om internationella stöldligor, säger Göran Landvall, kommissarie på nationella operativa avdelningen, NOA, och nationellt sakkunnig i bostadsinbrott.

Brottssamordningens viktigaste uppdrag är att identifiera serier av brott och vem som begått dessa. För att lyckas med detta är det fortlöpande informationsutbytet med övriga landet viktigt. Därtill kommer forensiska analyser av spår som tjuven lämnar efter sig, och naturligtvis iakttagelser från vittnen.  

Främsta anledningarna till den fortsatta minskningen i de tre sydligaste polisregionerna, Väst, Öst och Syd, är att den nya funktionen med brottssamordning här har fått en stabilitet i sin verksamhet. Det är också brottssamordningen som ligger bakom flera lyckade spaningsoperationer i södra Sverige, med gripanden av misstänkta tjuvar och säkerställande av stöldgods.

- Ett annat skäl till nedgången i södra Sverige är framgångsrika områdespoliser och kommunpoliser som på flera håll i lokalsamhället genomfört brottsförebyggande insatser. Det är ett arbete som inte syns på en gång men över tid ser vi att det gör skillnad, säger Göran Landvall, som också slår ett slag för grannsamverkan i arbetet mot bostadsinbrott.

- Man ska veta att grannars iakttagelser är oerhört värdefulla, vare sig man sett något eller inte. Det är pusslandet av all information som ger resultat i den fortsatta brottsutredningen, förklarar Göran Landvall.  

Samtidigt som bostadsinbrotten minskar i södra Sverige ses en ökning i andra delar av landet.

- Vad detta beror tittar vi nu närmare på, säger Göran Landvall.


Fakta

Polisregioner och län
Län i region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg
Län i region Väst: Halland och Västra Götaland
Län i region Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland

Till toppen