Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Demonstrationstillstånd – rättschef klargör vad som gäller

Nordiska Motståndsrörelsen har ansökt om att få demonstrera i Göteborg. Detta debatteras flitigt i media. Hans-Olof Sandén, rättschef i Väst, har skickat en klargörande insändare till Göteborgs-Posten.

Insändaren, som publicerades i Göteborgs-Posten i dag, fredag 18 augusti:

Lag avgör om polisen ger demonstrationstillstånd

Debatten om demonstrationsfriheten är här igen; nu för att Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har ansökt om att få demonstrera. Det är inte polisens uppgift att ifrågasätta lagar. Polisen ska upprätthålla den lagstiftning som Riksdagen har fattat beslut om.
 
Grundlagen ger alla rätt till yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet, friheter som är så starka och demokratiskt viktiga att det förväntas av polisen att göra mycket stora ansträngningar för att garantera dem. Polisen har små möjligheter att vägra någon dessa rättigheter.
 
Om polisen ska neka tillstånd görs det med stöd av ordningslagen och endast när det bedöms omöjligt att upprätthålla ordning och säkerhet. Ansökan avser oftast en bestämd plats. Polisen har stor skyldighet att försöka tillmötesgå detta. Polisen har inte rätt att bedöma själva opinionsyttringen.
 
Grundlagens rättigheter omfattar alla, även den som är åtalad eller dömd för brott. För att polisen ska kunna vägra tillstånd – på grund av att det medverkar personer som är dömda – krävs att det finns en konkret fara för att dessa kommer att störa ordningen och säkerheten vid demonstrationen.
 
Polisen har ännu inte gett demonstrationstillstånd för NMR – bedömning pågår.
 
Hans-Olof Sandén
Rättschef Väst
Polisen

Till toppen