Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kungörelse beslagstaget gods - polisregion Väst, Göteborg

Under februari 2017 har nedan angivna föremål av domstol eller åklagare beslutats att tas i förvar enligt 1974-års lag om visst stöldgods m.m. Egendomen har åtkommits genom brott inom Polisområde Storgöteborg och ägare har inte kunnat anträffats.

Den som vill göra anspråk på föremålen kan under kontorstid kontakta hand-läggaren på godsgruppens/beslag, telefon 010-5653481 eller 010-5653012 inom 30 dagar från denna kungörelse. Framställes inte anspråk inom denna tid tillfaller föremålen statsverket.

Till toppen