Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny funktion för tillsyn

I höst bildas en ny funktion som kommer att ansvara för tillsyn av att polisens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler. Funktionen får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen.

– Vårt uppdrag innebär att vi inspekterar polisens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs enligt gällande regelverk. Skillnaden mellan oss och avdelningen för särskilda utredningar är att vi tittar på verksamheten medan de utreder enskilda medarbetare, säger Erik Steen, blivande samordnare för funktionen. 

Det var i mars i år som rikspolischefen beslutade om att inrätta en ny tillsynsfunktion. Funktionen är administrativt placerad vid rikspolischefens kansli men får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen. Det är också rikspolischefen som fastställer de rapporter och förslag till åtgärder som funktionen tar fram i tillsynen.

Inspektionerna kommer att bedrivas enligt en fastställd plan men funktionen kommer också att kunna göra mer akuta inspektioner när det behövs, så kallade händelsestyrda inspektioner. Även de arbetsmetoder som används i verksamheten ingår i granskningen.

– Att inspektera och granska verksamheten handlar inte om att leta brister. En lika viktig del av verksamheten är att hitta goda exempel. Och vid de tillfällen när vi hittar brister ska vi inte bara redovisa dem utan vi ska också ta fram förslag till åtgärder och förbättringar, säger Erik Steen.

När funktionen är fullbemannad kommer den att bestå av sju medarbetare. En av tre inspektionsledare ska också fungera som samordnare. Vid en inspektion kommer gruppen att bestå av en inspektionsledare och ytterligare en medarbetare från tillsynsfunktionen samt komplettas av två eller tre experter från verksamheten.

– Vi räknar med att ha alla medarbetare på plats i november men har faktiskt redan smygstartat verksamheten med den första inspektionen som handlar om ärendebalanser och som ska vara klar i november, säger Erik Steen.

Fler inspektioner som är planerade att starta under hösten är ärendesamordning och tillämpning av regler om nedläggning av förundersökning och förundersökningsbegränsning. Även en inspektion av polisens kontaktcenter, PKC, är planerad men det är ännu inte bestämt när den ska genomföras.

Till toppen