Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens arbete med inre utlänningskontroller

I samband med demonstrationen på Medborgarplatsen har det uppstått frågor om varför polisen inte kontrollerar de personer som deltar i demonstrationen. Anledningen är att en sådan kontroll inte skulle leda till någon åtgärd.

När Migrationsverket har fattat beslut om avvisning eller utvisning ansvarar Polismyndigheten för att verkställa beslutet i de fall Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit.

Generellt överlämnas inte avvisnings- och utvisningsärenden avseende ensamkommande minderåriga utan vårdnadshavare till Polismyndigheten för verkställighet. Dessa ärenden hanteras av Migrationsverket.

Saknas skäl att ta personerna i förvar
Beroende på den försämrade säkerhetssituation som råder i Afghanistan är det i princip omöjligt för polisen att verkställa avvisnings- och utvisningsärenden med tvång avseende minderåriga utan vårdnadshavare dit just nu. För att en sådan verkställighet till Afghanistan ska genomföras krävs bland annat att ett ordnat mottagande är förberett innan så sker. Det saknas med andra ord skäl för att ta dessa personer i förvar.

Utifrån polisens dialog med arrangören till demonstrationen är uppfattningen att de personer som deltar i demonstrationen vid Medborgarplatsen ingår i den grupp ensamkommande minderåriga personer som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut från Migrationsverket. Av den anledningen föreligger inget behov av att göra en inre utlänningskontroll, då en sådan kontroll inte skulle leda till någon åtgärd.

Läs tidigare artiklar om demonstrationen på Medborgarplatsen:
Starkt grundlagsskydd för demonstrationer
Stärkt bevakning vid Mynttorget

Läs mer om polisens arbete med gränskontroll

Till toppen