Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens råd fångar upp hatbrottsfrågor

Många minoritetsgrupper i samhället utsätts regelbundet för hot och våld, och antalet polisanmälningar med hatbrottsmotiv blir allt fler. Genom Polisens råd får polisen i region Väst en bättre bild av problematiken.

– Jag tycker att det visar på en styrka hos polisen att våga kalla in experter i frågor som rör demokrati- och hatbrottsfrågor. Man har öppnat en dörr för oss och sagt ”vi kan inte allt om det här – men vi vill lära oss mer”.

Det säger Camilla Schulz, ordförande för RFSL i Göteborg och en av deltagarna i Polisens råd. Fyra gånger om året bjuder regionpolischef Klas Friberg in representanter för en rad minoritetsgrupper i Göteborg för att diskutera demokrati- och hatbrottsfrågor.

Polisens råd handlar om ett utbyte av erfarenheter och kunskap. Polisen får en möjlighet att informera rådets medlemmar om sitt arbete på området, och får samtidigt en aktuell bild av hur problematiken ser ut för de minoritetsgrupper som kan tänkas drabbas av hot och våld med hatbrottsmotiv.


  Regionpolischef Klas Friberg

– Det är värdefullt för mig som regionpolischef att få lyssna till representanternas emellanåt väldigt konkreta berättelser om vad deras medlemmar har råkat ut för. Det ger åtminstone en känsla av problematiken – ett sätt att hålla örat mot rälsen. Demokrati- och hatbrott är ett prioriterat område för polisen, och utan rådet hade det varit svårare för oss att fånga in den här kunskapen, säger Klas Friberg.

Sedan 2016 finns det inom polisen särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper i de tre storstadsregionerna. I region Väst är gruppen nära knuten till Polisens råd. Polisassistent Amir Machiani jobbar som utredare inom gruppen i region Väst. Han berättar att antalet inkomna hatbrottsanmälningar har ökat sedan gruppen startade sitt arbete, men också att polisens kunskap på området blir allt större:

– Hatbrott väcker mycket känslor, dels för att offret blir utsatt för att personen är just sig själv och dels för att det sprider ett fientligt budskap till den ”grupp” denne anses tillhöra. För vår grupp så innebär Polisens råd en plattform där vi lär av varandra. Vi får se gruppernas verklighetsbild och har en möjlighet att informera berörda verksamheter.

Röster om Polisens råd


Abdirahman Sheik Muhadin, imam, Ahlu Sunnah Wal-jama’ah (Sufisk somalisk församling): ”Polisen är en av våra viktigaste myndigheter, och det var självklart för mig att vara med i Polisens råd när jag fick frågan. Jag ser rådet som en plattform för att nå ut i samhället med de här frågorna. Jag får information om polisens arbete som jag kan sprida vidare i min församling, och jag får en möjlighet att informera polisen om frågor som är viktiga för oss. Hat är ingenting som behövs i vårt samhälle. Oavsett tro, etnicitet eller sexuell läggning är en medmänniska den bäste vännen jag kan ha”.

Maria Bogeblad, RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) Göteborg: ”För oss innebär Polisens råd en möjlighet att lyfta de frågor som är aktuella för den romska minoriteten. Framför allt handlar det om de hatbrott som vi fortfarande utsätts för, men också den diskriminering och det utanförskap som finns för andra minoritetsgrupper i Sverige. Vi får en förståelse för de andra gruppernas problematik och kan stötta varandra, vilket stärker demokratin. Även polisen har nytta av rådet. Det finns fortfarande fördomar mot vår grupp och andra grupper inom poliskåren, och förhoppningsvis kan polisen lära sig något under resan”.

Camilla Schulz, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter): ”För mig handlar det om att man tar hatbrottsfrågor på allvar. Det känns otroligt viktigt. Vi verkar ju alla för att vi ska leva i ett tryggt samhälle, oavsett vem man är och hur man är. Vi vet att mycket av det som drabbar våra medlemmar inte polisanmäls på grund av att det ibland finns en misstänksamhet mot poliser och andra myndighetspersoner i samhället. Men även om det inte syns i brottsstatistiken är det bra att det finns ett forum där jag kan föra fram vad många av våra medlemmar utsätts för”. 
 

Till toppen