Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så många kallas till prövning till polisutbildningen

I dagarna får 3 200 personer som sökt polisutbildningen kallelse till den medicinska och psykologisk prövningen hos Rekryteringsmyndigheten.

Rekordmånga, 9 353 personer, sökte i maj till polisutbildningen som startar i januari 2018. Sammanlagt finns det 800 utbildningsplatser fördelat på lärosätena i Umeå, Huddinge och Växjö.

Av de sökande var det 4 695 som fyllde i del två av ansökan och som uppfyllde kraven, bland annat på grundläggande och särskild behörighet. Det är 40 procent fler behöriga och godkända sökande än vid förra ansökningsomgången. Av dessa kallar nu Rekryteringsmyndigheten, som på uppdrag av Polismyndigheten hanterar ansökningarna till polisutbildningen, 3 200 personer till prövning. Urvalet är gjort utifrån de uppgifter som personerna har lämnat i sin ansökan och utifrån deras meritvärde, som baseras på gymnasiebetygen.

- Av de 3200 kallade kommer vi att pröva alla som kommer till oss. Av erfarenhet vet vi att det är ungefär 70 procent som kommer och det är den volymen vi för närvarande har kapacitet att ta emot, säger Ann Elgemark, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

Förutom prövningen till polisutbildningen hanterar Rekryteringsmyndigheten också urvalet till Försvarsmaktens utbildningar. I mars 2017 beslutade regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Under hösten och vintern kommer därför 6 000 ungdomar att kallas till mönstring hos Rekryteringsmyndigheten.

- Utmaningen för oss just nu är att tillräckligt snabbt öka vår kapacitet för att både kunna svara upp mot det ökade intresset för polisutbildningen och samtidigt kunna ta hand om de som ska mönstra och de som söker frivilligt till Försvarsmakten, säger Ann Elgemark.

Ett omfattande rekryteringsarbete pågår just nu på Rekryteringsmyndigheten för att kunna öka kapaciteten. Myndigheten behöver betydligt fler kvalificerade medarbetare, både inom medicin och inom psykologi. Psykologintervjuerna är en viktig del i att bedöma de sökandes lämplighet att arbeta som polis.

- Det är glädjande att så många vill polis. Vi hoppas att de som har sökt men som inte fick möjlighet att pröva i höst, väljer att söka igen nästa gång, säger Stefan Wehlin på polisens HR-avdelning som ansvarar för arbetet att attrahera till polisutbildningen.

Den medicinska och psykologiska prövningen startar den 21 augusti och pågår fram till och med den 30 november.

Antagningen till polisutbildningen sker i flera steg:

1. Ansökan görs i två steg på Rekryteringsmyndighetens webbplats: I steg ett anger man namn och personnummer och i steg två svarar man på ett antal frågor.  
2. Den sökande skapar ett konto på antagning.se och anmäler sig till polisutbildningen så att Rekryteringsmyndigheten får tillgång till den sökandes meritvärde.
3. De som går vidare kallas till medicinsk och psykologisk prövning hos Rekryteringsmyndigheten.
4. Polisen gör en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll.
5. Besked om antagning skickas ut.

Det går att ansöka två gånger per år. Nästa ansökningstillfälle är i höst. Information om antagningskrav med mera finns på polisen.se/blipolis

Sammanlagt finns det 800 utbildningsplatser på de tre lärosätena Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge och Linnéuniversitetet i Växjö. Av dessa är 100 distansutbildningsplatser. 

Till toppen