Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Starkt grundlagsskydd för demonstrationer

Sittdemonstrationen på Medborgarplatsen har under natten fortskridit trots att tillståndet endast gäller dag- och kvällstid. Det är ett brott mot ordningslagen men inte ett skäl för polisen att upplösa demonstrationen.

Demonstrationen på Mynttorget fick under onsdagen tillstånd att flyttas till Medborgarplatsen. Det nya tillståndet gäller fram till den 23 augusti mellan klockan 08.00 och 22.00. Tillståndet har tagits fram i dialog med den sökande där frågan om säkerhet och ordning har tagits upp och diskuterats.

Andra sammankomster på Mynttorget

Ett skäl till att polisen inte helt kunde tillmötesgå den ursprungliga ansökan gällande dygnetruntmanifestation på Mynttorget är att det redan finns tillståndsgivna sammankomster på platsen. Dessa har sin rätt att ostört få utrycka sina åsikter och bilda opinion utan att störas av andra sammankomster.

Den plats som nu angivits på Medborgarplatsen har bedömts ligga på ett acceptabelt avstånd från annan tillståndsgiven verksamhet som också håller till på Medborgarplatsen.

En anmälan om brott mot ordningslagen kommer att upprättas vid varje tillfälle som sittdemonstrationen pågår utanför de angivna klockslagen. Att arrangören bryter mot villkoren är dock inget skäl till att upplösa demonstrationen.

Polisens möjligheter att neka tillstånd samt att upplösa demonstrationer är begränsade då demonstrations- och mötesfriheten i Sverige väger mycket starkt och är en rättighet som skyddas i grundlagen.

Mycket krävs för att upplösa en demonstration

För att upplösa en allmän sammankomst krävs en svårare oordning vid själva demonstrationen, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet.

Polisens uppgift är att trygga ordning och säkerhet i samband med demonstrationen. 

Läs mer om polisens arbete vid demonstrationer

Till toppen