Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillsyn av polisens inköp och upphandlingar

Rikspolischefen har idag fattat beslut om en tillsyn av polisens inköp och upphandlingar. Bakgrunden är uppgifter om att en upphandling av passhandlingar inte har följt gällande regelverk.

Tillsynen genomförs av polisens nyinrättade tillsynsenhet. Den ska granska regelefterlevnaden i samband med inköp och upphandlingar. Den ska även granska hur rådande kontrollsystem bidrar till att minska utrymmet för jäv, korruption och andra oegentligheter. Uppdraget ska redovisas till rikspolischefen senast den 31 december 2017.

Ärendet är initierat mot bakgrund av uppgifter i Dagens Nyheter om att Polismyndighetens upphandling av pass inte följt gällande regelverk. Publiceringen ledde till att Polismyndigheten den 8 augusti lämnade över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar för bedömning.

Polisens internrevision bedriver en sedan tidigare planerad granskning av intern styrning och kontroll i polisens inköps- och upphandlingsprocesser. Revisionen granskar både effektiviteten i inköpsprocessen och att lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas på ett tillfredställande sätt. Slutredovisningen beräknas ske senast den 31 december 2017.

Polismyndigheten anmäler alla misstankar om oegentligheter som uppstår till avdelningen för särskilda utredningar. Polismyndigheten kan inte lämna några fler kommentarer om den pågående utredningen då det råder förundersökningssekretess.

Ny funktion för tillsyn

Till toppen