Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

We Are Sthlm genomförd som planerat

Årets upplaga av ungdomsfestivalen We Are Sthlm har varit betydligt lugnare än tidigare år.

– Det goda samarbetet med arrangören och våra förberedelser har bidragit till att vi nått vår målsättning – att festivalen kunde genomföras på ett tryggt och säkert sätt och utan allvarligare ordningsstörningar, säger Towe Skjöld, polisens kommenderingschef för We Are Sthlm.

Polisen har gjort ett antal ingripanden, men ur polisens ordnings- och säkerhetsperspektiv har festivalen ändå genomförts som planerat. Bland annat har de som utsatts för brott kunnat få hjälp och stöd snabbt, misstänkta har gripits i anslutning till ett antal av de brott som anmälts och genom tidiga ingripanden har möjliga ordningsstörningar kunnat förebyggas.

Utifrån att det här är Europas största ungdomsfestival med upp emot 140.000 besök, har det mesta fungerat väl. Sannolikt har polisbevakningen och den höga vuxennärvaron, genom bland annat besökande föräldrar, volontärer och personal från Stockholms stad, bidragit till att det avlöpt så bra som det gjort.

Till toppen