Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Bokslut och framtid för ett tryggare Malmö

2017 har varit ett utmanade år för Malmö med anledning av de grova våldsbrott som har drabbat staden. Men 2017 har också varit ett år då det har gjorts mycket gott arbete för att öka tryggheten.

De senaste fem åren har allt färre Malmöbor utsatts för brott. Trots detta har 2017 varit ett utmanade år för Malmö med anledning av de grova våldsbrott som har drabbat staden. Men 2017 har också varit ett år då det har gjorts mycket gott arbete för att öka tryggheten. Så sammanfattar Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö, och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, året som gått och blickar framåt mot 2018.

Malmö stad har under 2017 gjort extra satsningar på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Flera av dessa görs i samverkan med polisen och kommer att fortgå under 2018. Polisens bedömning är att vi nu har ett lugnare och tryggare Malmö.

Polisens och Malmö stads medborgarlöften

En viktig del i det gemensamma trygghetsskapande arbetet är polisens och Malmö stads medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Syftet är att skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende och engagera och involvera medborgare och andra aktörer i lokalsamhället. Kommunpoliserna har till exempel startat upp grannsamverkan mot inbrott i flera stadsområden i Malmö, tillsammans med Malmö stad och fastighetsägare.

Överenskommelse om en trygg och säker stad

En annan viktig del är den samverkansöverenskommelse som polisen och Malmö stad tillsammans har förbundit sig till. Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar ska kommunen och polisen arbeta för en tryggare stad. Syftet är att minska utsatthet för brott och öka Malmöbornas upplevda trygghet. Under det gånga året har kameraövervakningen utökats runt Möllevången och kameror ska sättas upp på Rosengård. Samtidigt förlängs tillståndet för kameraövervakning av Stortorget och Södergatan.

Fokuserat tillsynsarbete mot illegala verksamheter

Polisen och Malmö stad har också inlett ett aktivt tillsynsarbete mot den svarta ekonomin och kriminella entreprenörer med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Dessutom har arbetet med att bekämpa så kallade bilmålvakter startat upp och under året har nära 1300 bilar flyttats från Malmös gator.

Många frihetsberövade och flera domar

Polisens arbete med att få personer som begår brott åtalade och dömda har också burit frukt. Över 80 personer sitter i dag häktade för olika brott och under året har flera domar fallit i ärenden som rör allt från människorov, åldringsbrott, grova narkotikabrott, våldtäkt och mordförsök.

Extra resurser för att motverka nyrekrytering till gäng

En stor del av de extra pengar som Malmö stad har satsat på trygghet och säkerhet under 2017 har gått till att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det handlar bland annat om att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet och ge stöd åt dem som befinner sig i riskzon. I det ingår mer resurser till arbetet med unga lagöverträdare och orosanmälningar. Fokus ligger på att motverka nyrekrytering till gäng och underlätta för dem som vill hoppa av.

Trygghet och säkerhet har hög prioritet 2018

Under 2018 fortsätter arbetet för ett tryggare Malmö med ytterligare satsningar och med nya metoder. Den skärpta vapenlagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet blir ett viktigt redskap i arbetet och kommer att öka säkerheten på våra gator. Straffskärpningen innebär bland annat att den som grips med skarpladdade vapen eller handgranat i princip alltid blir häktad direkt i avvaktan på rättegång som kan leda till fängelse i minst två år.

Som första polisområde i Sverige tittar Malmöpolisen tillsammans med Malmö stad på en amerikansk metod - Group Violence Intervention (GVI) - och hur den kan anpassas till svenska förhållanden. Metoden används för att bekämpa gängkriminalitet och minska det dödliga våldet i dessa kretsar.

Under 2017 och 2018 implementerar Malmö stad Communities That Care (CTC) som är ett styrsystem för ett långsiktigt, strategiskt och systematiskt preventionsarbete för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Satsningen på CTC går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad.

Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad

Till toppen