Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler ärenden redovisade till åklagare

Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har ökat med 3,4 procent i år jämfört med i fjol.

Utvecklingen innebär ett trendbrott för den utveckling som varat sedan år 2010, med färre redovisade ärenden till åklagare varje år jämfört med föregående år. Alla polisregioner utom en har ökat sin ärenderedovisning. Uppgången syns för sju av tio brottsområden.

− Det här beror på en högre aktivitet och ett mer målinriktat arbete. Vi har dock fortfarande mer att göra för att vända resultatutvecklingen för våldsbrott, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

För perioden januari till november har ärenderedovisningen för våldsbrott minskat med 2,3 procent. Under det andra halvåret 2017 har dock redovisningen ökat något.

Bland våldsbrotten har ärenderedovisningen för våldtäkter ökat med sju procent hittills i år.

Ärendebalanserna har sammantaget minskat och är nu lägre jämfört med november förra året, vilket är positivt för det fortsatta utredningsarbetet. Även för våldsbrotten har balanserna minskat, men ligger fortsatt på höga nivåer.

− Vi fortsätter nu med utvecklingsarbetet för att öka ärenderedovisningen. Bland annat att vi ser över förutsättningarna för första polis på brottsplats, skapar bättre förutsättningar att arbeta med stora brottsutredningar och förstärker med kompetens genom rekryteringar, säger Mats Löfving.

Polisens resultat

Till toppen