Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förtroendet för polisen ökar

Förtroendet för polisen ökar med tre indexenheter från 67 till 70 jämfört med 2013. Det visar 2017 års brottsundersökning som mäter brottsutsattas upplevelse av polisen vid och efter anmälningstillfället.

Polisens nationella brottsofferundersökning mäter hur brottsutsatta upplever sina kontakter med polisen. Mest ökar förtroendet för polisen, men bemötande och information upplevs också ha blivit bättre sedan förra mätningen.
 
– Brottsofferundersökningen ger en indikation på vad som bör förbättras för att brottsutsatta ska bli nöjdare. Årets resultat visar på höga betyg men även att polisen kan förbättra sig, säger Maria Agge, processledare på Polismyndigheten.

Undersökningen belyser brottsutsattas uppfattning om polisens agerande i samband med polisanmälan samt vid de eventuella kontakter som skett efter anmälningstillfället. Bland annat ställs frågor om förtroende, bemötande, tillgänglighet och information.

Urvalet består av 9000 slumpmässigt utvalda personer som anmält tillgrepps- och våldsbrott under perioden 1 oktober 2016 till och med 31 maj 2017. Endast personer som samtyckt till att delta i undersökningen ingår i urvalet. Sexualbrott och brott i nära relation ingår inte.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av polismyndigheten. Det är tredje gången som polisen beställer undersökningen och andra gången med modellen Nöjd-Kund-Index (NKI). Första mätningen gjordes 2009 och andra gången 2013. I 2013 års undersökning mättes NKI för första gången. Mätningen genomförs vart fjärde år.

Polismyndighetens helhetsbetyg 2017 är 69 vilket är samma betyg som 2013.

– Nu tar vi fram förslag till vårt fortsätta vårt förbättringsarbete. Under våren kommer vi samlas för att ta fram konkreta aktiviteter som ska redovisas i december nästa år, säger Maria Agge.

NKI och frågeområdenas betygsindex kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre betyg. Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för "nöjd" uppfattas gå vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som "mycket nöjd".

Undersökningen, Brottsutsattas kontakter med polisen 2017, en attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med polisen

Till toppen