Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Hedersrelaterade brott på agendan

Den sista utbildningsdagen om hedersrelaterad brottslighet hölls i slutet på november. Målet var att förstå orsaken bakom brotten och att utredningarna kräver andra metoder än vanliga brott i nära relation.

– Vi behöver lära oss mer om hedersrelaterad brottslighet för att bli ännu bättre på att upptäcka den, säger Carin Götblad, regionpolischef för Mitt.
 
För att bli bättre på att utreda hedersrelaterad brottslighet har region Mitt genomfört utbildningar under hösten. Tre utbildningar har hållits i ämnet av polisanställda, åklagare, drabbade och personal från Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen riktade sig främst till de som kommer i kontakt med hedersrelaterad brottslighet i arbetet och/eller behöver veta mer om vad det innebär.

Under dagen gicks en av de största hedersrelaterade utredningarna i Sverige igenom. Vilket är ett av de hedersbrott som region Mitt utrett de senaste åren. Det handlade om en 23-årig man som kidnappades i april i fjol och som senare hittades mördad intill en skogsbilväg i Sundsvall.

I det fallet lyckades polis och åklagare bevisa att motivet är hedersrelaterat och utredningen har gett många lärdomar. Bland annat att det hedersrelaterade våldet är komplext till sin natur med många gärningspersoner inblandade. Syftet med våldet är att upprätthålla normer och värderingar.

Andra moment under dagen var juridik, de drabbades utsatthet och erfarenheter av kontakten med myndigheter samt utredningsåtgärder vid fall med internationella kopplingar.

Om du är utsatt för hedersrelaterade brott

Polisens arbete mot hedersrelaterade brott

Till toppen