Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Helsingborg: Utmaningar i årets trygghetsmätning från polisen

I dagarna fick polisledning och stadens ledande politiker en genomgång av årets trygghetsmätning. Den ska inte förväxlas med Brottsförebyggande Rådets utan är Polisens egen undersökning. Runt 1 700 helsingborgare har svarat på vår enkät under hösten.

I korthet kan konstateras att den upplevda otryggheten är hög på sina håll i Helsingborg. Men den faktiska brottsligheten håller sig på en konstant låg nivå.

- En viktig och trolig orsak till detta är att Helsingborg under en relativt kort tid drabbats av flera incidenter med grov brottslighet vilket sedan rapporterats flitigt i både traditionella och sociala medier, säger lokalpolischefen i Helsingborg Sven Holgersson.

Siffrorna när det gäller otryggheten i exempelvis stadsdelen Söder i Helsingborg är höga. Däremot visar det sig i det statistiska materialet att boende på exempelvis Söder, men även i andra stadsdelar,  glädjande nog tycker att polisen arbetar med rätt saker och att polisen bryr sig om problemen.

- Vi har identifierat att Söder och en del andra stadsdelar för närvarande sticker ut i mätningen. Det gör att vi kommer, tillsammans med kommunen, arbeta med åtgärder så att den upplevda tryggheten ökar i de aktuella stadsdelarna under kommande år, säger Sven Holgersson.

Även om årets trygghetssiffror visar en del negativa tendenser var siffermaterialet betydligt mer bekymmersamma under exempelvis åren 2005 till 2009.

- Vi välkomnar siffrorna vilket gör att vi på Polisen får en bättre bild på problemen och att vi sedan kan fokusera mer med de resurser vi har. Som vanligt går mätningar upp och ner men nu vet vi bättre vad vi kan sätta in åtgärder tillsammans med kommunen, säger Sven Holgersson. 

Till toppen