Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Herrljunga: Fördjupad samverkan mellan lokalpolisområdet och kommunen

Flickor och kvinnors otrygghet står i fokus när lokalpolisområde Alingsås undertecknar den nya samverkansöverenskommelsen med Herrljunga kommun.

Kommunpolisen och folkhälsoutvecklaren har efter samråd arbetat fram ett förslag till samverkansöverenskommelse del 2 mellan lokalpolisområde Alingsås och Herrljunga kommun. Förslaget har varit ute på remiss till de kommunala nämnderna samt till partigrupperna och det antogs av kommunstyrelsen den 20 november.

Samverkansöverenskommelsen del 2 utgår från en gemensam lägesbild där det framkommit vilka problem som invånare och medarbetare inom polis och kommun samt andra lokala aktörer tycker är de mest angelägna för de som bor och verkar i kommunen.
Utifrån denna problembild har ett antal åtgärdspunkter prioriterats:
•  Tidigt identifiera riskfaktorer för barn och unga
•  Våld och hot samt fridsbrott. Särskilt mot flickor/kvinnors otrygghet
•  Ökad polisiär närvaro
•  Inbrott/ stölder/skadegörelse hos företagare/kommunala fastigheter och villaägare.
•  Belysnings- och andra trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet.
•  Trafiksäkerhet: flest skadade, singelolyckor cykel samt personbil

Målet med den gemensamma lägesbilden är att skapa en fördjupad samverkan för att hitta fler och bättre genomtänkta vägar för att minska olika riskfaktorer och orsaker till otrygghet och kriminalitet.

– En struktur för det operativa arbetet kommer att tas fram och konkreta mål formuleras. Aktiviteter kommer att tas fram som beskriver hur de ska utföras, vem som ska utföra och under vilken tid det ska utföras, säger Robert Möörk, kommunpolis Herrljunga kommun.

Kontakt för media:
Robert Möörk, kommunpolis, telefonnummer: 010-56 58129

Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare Herrljunga kommun,
telefonnummer: 0513-171 30  

 

Till toppen