Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Knivstabor viktiga i medborgardialogen

Polis, räddningstjänst och Knivsta kommun höll en medborgardialog i kommunhuset i slutet av november.

– Medborgarnas tankar och synpunkter är viktiga för att kunna få ett bra underlag när polis och kommun jobbar fram ett nytt medborgarlöfte för nästa år. Vi måste prioritera rätt frågor med de resurser vi har, säger kommunpolis Örjan Brodin.
 
Engagemanget var stort när flera olika frågeställningar diskuterades i mindre grupper. Några av dessa var; trygghet, ljussättning i kommunen, polisiär synlighet, nattvandring, narkotika och kameraövervakning.

Utöver medborgare deltog kommunpolis Örjan Brodin och biträdande chef lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, Magnus Westergren samt representanter för Knivsta kommun och Brandkåren Attunda.

Polisen berättade också om sina insatser och om det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Trenden är att de flesta anmälda brotten minskar utom bostadsinbrotten.

– Vi har nu fått en bra start till medborgarlöftet 2018 och kommer att fortsätta arbetet ihop med kommunen, säger Örjan Brodin.

Så fungerar medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad invånarna upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

När medborgardialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området, gör prioriteringar och enas om fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften.

För att målet med medborgarlöften ska uppnås är det självklart att polisen och kommunen genomför de utlovade aktiviteterna.

Medborgarlöften och lokal samverkan

 

Till toppen