Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lägesrapport misstänkt mord Ulricehamn

Polisen i Ulricehamn fortsätter att kalla ett antal personer till förhör och dna-topsning under vecka 50.

Den 24 oktober hittades en kvinna död i anslutning till ett motionsspår i Ulricehamn. I förra veckan, med start den 4 december, började polisen via sms, kalla ett antal personer till förhör och dna-topsning. Hittills har polisen topsat cirka 400 personer efter vissa urvalskriterier. Alla prover har skickats kontinuerligt till nationellt forensiskt centrum, NFC i Linköping. Spaningsledningen får svar från NFC enbart om det blir träff. I övrigt förstörs proven.

Under den här veckan (vecka 50) får ytterligare personer ett sms från polisen med en kallelse till förhör och dna-topsning. Polisen fortsätter även att söka de personer som inte hört av sig efter kallelsen.

Det lagrum som polisen använder är följande:
Rättegångsbalken 28 kap
12 b § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om
1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och
2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år. Lag (2010:363).

Kontaktperson för media:

Presstalesperson region Väst, telefonnummer 010-56 567 60

Till toppen