Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Medborgarlöfte för en ökad trygghet i Varberg

En säkrare trafikmiljö och en tryggare vardag för barnen. Årets medborgarlöfte i Varberg har fokus på barnen och deras skolmiljö.

Medborgarlöftet är en utveckling av den överenskommelse som funnits mellan Varbergs kommun och polisen i Varberg sedan 2009, som främjar samverkan kring insatser som ökar tryggheten, minskar brottsligheten och främjar hälsa. Nytt för i år är att även Region Halland, Varbergsnämnden är med i överenskommelsen och medborgarlöftet.

Löftet för 2018 är framtaget utifrån de lägesbilder som finns, samt utifrån genomförda medborgardialoger. Många har påtalat vikten av en säker trafikmiljö för barnen. Därför handlar årets medborgarlöfte om att öka säkerheten och tryggheten vid skolorna i kommunen.

– Trygga och säkra trafikmiljöer är en del av folkhälsoarbetet. Genom att fokusera på barnens skolmiljö vill Varbergs kommun, Region Halland och polisen i Varberg att både barn och vuxna ska känna sig tryggare och säkrare, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

I medborgarlöftet lovar parterna tillsammans att:

  • i anslutning till samtliga skolor i kommunen ha trafikkontroller under året där polisen bland annat kommer mäta hastighet och kontrollera nykterhet.
  • personal på skolorna, i samarbete med representant från Varbergsnämnden, möjliggör för elever att vara delaktiga i arbetet med att välja ut de platser där kontrollerna ska genomföras.
  • Vid vissa kontrolltillfällen öka kunskapen om hur trafikolyckor kan förebyggas. Räddningstjänsten Väst deltar och informerar med fokus på de oskyddade trafikanterna.
  • Hamn- och gatuförvaltningen kommer fortsätta sitt arbete med att skapa säkra vägar i anslutning till skolor.

Aktivt samarbete för trygghet

– Genom att vi alla skriver på överenskommelsen skapar vi en tydlighet om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i. Nu när även Region Halland genom Varbergsnämnden finns med lyfts folkhälsoperspektivet fram och blir tydligt, säger kommunpolis Richard Hiller.

Läs mer om medborgarlöftet i Varberg.

Till toppen