Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Oron fortsatt hög men förtroendet för polisen ökar

Årets trygghetsmätning visar att många Malmöbor är oroliga över att utsättas för brott, men fler medborgare anser också att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Oro för att bli överfallen och misshandlad i det egna området samt att röra sig ute ensam under sena kvällar – det är vad som oroar Malmöborna mest. Nedskräpning och att trafikregler inte respekteras upplevs som problem av fler Malmöbor i år än förra året..

- Det viktigaste instrumentet vi har om trygghet är att lyssna på vad medborgarna säger och tycker. Därefter är det vår uppgift att göra verkstad av detta inom de möjligheter som poliser har, säger Stefan Sintéus, chef för polisområde Malmö.

Den allmänna problemuppfattningen är relativt lik den som framkom i trygghetsmätningen 2016, men årets mätning visar en svagt uppåtgående trend av andelen uppfattade problem. Årets mätning visar också att det är fler Malmöbor som anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

- Det är glädjande, vi arbetar hårt med trygghetsfrågorna. Våra kommunpolisers arbete med medborgarlöftena ger resultat och samverkan har aldrig varit bättre med till exempel hyresvärdar, säger Stefan Sintéus.

Oron fortsatt hög
De senaste fem åren har andelen som inte utsatts för någon typ av brott ökat successivt och både 2016 och 2017 uppger 75 procent av respondenterna att de inte utsatts för något brott de senaste 12 månaderna. Den upplevda otryggheten och oron för att utsättas för brott är dock fortsatt hög och andelen respondenter som uppger att de avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet ökar något jämfört med 2016 års mätning. Antalet personer som uppfattar att kvinnor antastas i det egna området ökar också.

- Det är lite klurigt att arbeta med trygghetsfrågor. Vi har till exempel arbetat riktat för att förebygga, men också upptäcka, sexuella ofredanden i samband med Malmöfestivalen. När vi då uppmärksammar brotten uppkommer automatiskt en oro eftersom statistiken därmed går upp och media gärna rapporterar om det, säger Stefan Sintéus.

- Resultaten från trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för oss, både vad gäller samverkan med polisen och hur vi prioriterar konkreta insatser för trygghet i staden. I det brottsförebyggande arbetet har vi och polisen många gemensamma beröringspunkter och vi har ett välfungerande samarbete i det prioriterade arbetet kring trygghet och säkerhet, säger Britt-Marie Pettersson direktör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Polisen arbetar mot våld i offentliga miljöer
Andelen som utsatts för våld ökar inte år 2017 och är betydligt lägre de senaste åren än i mätningar före 2012. Polisen i Malmö arbetar sedan flera år tillbaka aktivt mot våld i offentliga miljöer.

- Vi arbetar i centrum på så kallade mikroplatser i krog- och nattklubbsmiljön, där risken för att det uppstår bråk är större. Vi har också hjälp av övervakningskameror på exempelvis Stortorget, säger Pierre Douhan som är kommunpolis vid lokalpolisområde Norr.

Trygghetsmätning ett sätt att lyssna på medborgarna
Polisens trygghetsmätning har genomförts sedan slutet av 1990-talet och är ett sätt för polisen att lyssna på vad medborgarna uppfattar som problem i sina bostadsområden, för att på så sätt kunna prioritera sina insatser för att minska utsattheten för brott och öka tryggheten. Årets trygghetsmätning, där 7065 enkäter skickades ut till boende i Malmö mellan 16 och 85 år, genomfördes under september och oktober. 4031 svar inkom, vilket innebär en total svarsfrekvens på 61 procent

Brottsförebyggande rådets lokala NTU, som i år genomförs för första gången, och våra egna trygghetsmätningar är två olika undersökningar. Direkta jämförelser går därför inte att göra.

Till toppen