Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

För närvarande har vi vissa tekniska störningar på polisens telefonnummer 114 14. För ärenden som inte är akuta, vänligen återkom vid ett senare tillfälle eller använd våra e-tjänster. Vid nödsituation, pågående brott eller andra akuta ärenden, ring alltid 112.

Polisens beväpning på Arlanda anpassas till Europanivå

Framöver kommer det bli en vanligare syn att de poliser som finns på Arlanda flygplats är utrustade med förstärkningsvapen/mp5:or.

– Det är en anpassning till andra europeiska storflygplatser men jag vill betona att det inte rör sig om en förhöjd hotbild, säger Lisa Ström, gränspolischef i region Stockholm.

Förändringen i beväpning är ett led i att öka polisens förmåga att hantera ett nära förestående eller påbörjat angrepp. Det finns ingen ökad hotbild men flygplatser i allmänhet bedöms ha en högre hotbild än andra platser i samhället.

Utvärderingar av terrorhändelserna i Stockholm och även i Europa visar att händelseförloppen är mycket snabba och att det sällan eller aldrig finns utrymme för poliser som befinner sig på plats vid ett angrepp att komplettera sin utrustning.

I sammanhanget vägs även Säkerhetspolisens bedömning in, att det i Sverige för närvarande föreligger ett förhöjt terrorhot, hotnivå 3 av 5.

Fakta:

  • Hotbilden mot Arlanda flygplats eller Sverige har inte ökat.
  • Beslutet att bära förstärkningsvapen är en anpassning till samma beväpning som andra flygplatser i Europa infört.
  • Den förstärkta beväpningen är en del i att öka förmågan att förhindra eller ingripa mot ett påbörjat angrepp. Till det läggs utökad utbildning och övning. Beslutet grundar sig på erfarenheter från terrorhändelser i Sverige och Europa. 
Till toppen