Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens ritningar på internet

Ritningar och andra upphandlingsunderlag som gäller polisen har legat tillgängliga på internet trots att de skulle ha tagits bort. Nu ändrar Polismyndigheten sina rutiner.

Sveriges radio uppmärksammar idag, torsdagen den 21 december, att ritningar och andra upphandlingsunderlag för byggtjänster är tillgängliga på internet trots att upphandlingarna är slutförda.

Det rör sig om säkerhetsgranskade bilagor som varit del i förfrågningsunderlag vid offentliga upphandlingar. De har vid den säkerhetsgranskning som verksamheten gjorde inför upphandlingen inte bedömts kräva annan handläggning än gängse för upphandlingar. De aktuella upphandlingarna genomfördes under åren 2010-2015. De skulle enligt gällande riktlinjer avpublicerats efter genomförd upphandling. Detta har inte skett.

När det gäller om-, till- och nybyggnationer med skyddsvärde så sker upphandlingar och därmed utlämnade av underlag i annan ordning där bland annat anbudsgivare säkerhetsgranskas innan de får tillgång till underlag.

Lokaler är polisens näst största kostnad. Polismyndigheten har krav på sig att använda tilldelade resurserna så effektivt som möjligt. Myndigheten har också skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. De underlag som ingår i en upphandling sekretessgranskas innan de bifogas till själva anbudsförfrågan.

– De ritningar som nu ligger ute är delar av förfrågningsunderlag från upphandlingar som genomförts för flera år sedan. Det är underlag som skulle tagits bort efter det att upphandlingen slutförts. Vi har därför nu ändrat rutinerna för att det inte ska kunna inträffa igen. säger László Nagy Némedi, chef för polisens lokalförsörjning.

Till toppen