Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Så gick polisens dialogturné

Ökad polisiär närvaro och mer trafikövervakning, önskar många av medborgarna som deltog i dialoger i Norduppland.

Under tre veckors tid besökte polisen i Norduppland, med hjälp av ett mobilt poliskontor, ett flertal platser i sitt lokalpolisområde.
 
Tanken med besöken var att komma ut och träffa personer som normalt inte träffar polisen och ge dessa medborgare en möjlighet att uttrycka sina åsikter och belysa eventuella problem på sin ort.

– Någon exakt siffra har jag inte men uppskattningsvis bör vi totalt ha haft kontakt med över 2000 personer, säger Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis i Tierp och Älvkarleby.

Turnén startade den 21 november i Heby och avslutades i Älvkarleby den 9 december. Totalt besöktes 20 platser och även om antalet intresserade medborgare skiftade så var uppslutningen överlag god.

Störst tryck från allmänheten var det på julmarknader, där kön av medborgare ringlade sig lång fram till polisens husbil, men även vardagsbesöken på mindre orter rönte intresse och engagemang.

Medborgardialogerna kommer sedan att ligga till grund för framtagandet av de nya medborgarlöften som tecknas mellan polisen och kommunerna Heby, Östhammar, Tierp och Älvkarleby. Vid majoriteten av besöken hade också berörd kommun en representant på plats.

De medverkande poliserna möttes av en hel del uppskattande ord och fick med sig många tankar om vad som upplevs som problem.

– Varje person har sin egen åsikt men det som förenar de nordupplänningar som vi pratade med är att nästan alla vill se mer polisnärvaro samt ökad trafikövervakning, säger Jörgen Wilestedt, områdespolis i Älvkarleby.

Mer om medborgarlöften

Till toppen