Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Insats mot illegal handel med djur

Sverige deltog i den internationella operationen Thunderbird. Syftet var att komma åt den illegala handeln med hotade djur och växter.

Den internationella illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter stora summor varje år. Brottstypen har en direkt påverkan på djurliv och miljö, men finansierar även internationella brottssyndikat, militanta grupper eller organisationer och andra organiserade kriminella nätverk.

Ett av syftena med "Operation Thunderbird" var att stärka samarbetet mellan berörda myndigheter i Sverige och mellan olika brottsbekämpande myndigheter inom EU och internationellt.    

Många beslag på antikmässa

I operationen som ägde rum den 30 januari till den 19 februari deltog 43 länder. Den samordnades av Interpol och World Customs Organization, WCO. I Sverige deltog bland annat Polismyndigheten, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Kustbevakningen.

– Det genomfördes bland annat en kontroll mot årets antikmässa i Stockholm i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och Jordbruksverket. På mässan beslagtogs bland annat tigertänder, vargskinnspäls och en väska av krokodilskinn, säger Filippo Bassini vid utredningsenheten, nationella operativa avdelningen, Noa.

Noas underrättelseenhet ansvarade för underrättelseinhämtning och var nationell koordinator och kontaktpunkt mot Interpol under operationen.

Läs mer om Operation Thunderbird på Interpols webbsida

Artskyddsbrott – lagar och regler

Operation Thunderbird

I länderna som deltog i operationen beslagtogs bland annat:

• 60 ton trä och virke
• 4 770 fåglar
• 1 240 reptiler
• 100 vilda kattdjur
• 2,54 ton elfenben
• 25 ton djurdelar, till exempel horn och fjädrar
• 37 130 produkter som framställs av djurdelar, till exempel mediciner

Till toppen