Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Tillsammans mot våld i nära relation

Polisen samverkar med flera olika samhällsaktörer för att hjälpa människor som utsatts för våld och hot i en nära relation.

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara såväl fysiskt som psykiskt. Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar eller andra släktingar och syskon räknas som närstående. Brotten handlar ofta om olaga hot, misshandel, sexbrott eller stalkning.

Polisen samarbetar med ideella organisationer som till exempel brottsofferjouren, kvinnojouren och kommunen för att möjliggöra att familjen eller paret får den hjälp som de behöver för att ta sig ur våldsamheterna. Även polisen har en egen enhet som jobbar för att skydda och stötta målsägande och anhöriga till målsägande. Den gruppen kallas för brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen.

- Vi ser ett behov av frivilliga organisationer såväl som kommunala/ statliga verksamheter som inte bara gör en insats för den brottsutsatta och dennes familj och dennes familj utan även för hans eller hennes djur, säger Petra Freudenthal, gruppchef för brottsoffer och säkerhetsgruppen i Norrbotten.

Polisen får oftast kännedom om ärendet först när någon gör en polisanmälan. Det kan till exempel vara en person som är utsatt, en granne eller en vän som ringer till polisen.

- Vi stöttar målsägande med både råd och dåd samt mer handfasta åtgärder i samband med att de varit utsatta för brott säger Petra Freudenthal.

Polisen samlar in material av olika slag, till exempel rättsintyg från läkare, kriminaltekniska rapporter och analyser, dokumentation av skador och journalanteckningar från tidigare sjukhusvistelser om det finns.

Dagboksanteckningar, telefonmeddelanden och sms mellan parterna som den utsatta (målsäganden) har kvar kan vara viktiga uppgifter. Det kan också bli aktuellt att samla information från bland annat skolan, socialtjänsten och tidigare kontakter med brottsofferjourer. Polisen har även ett stort ansvar för att utreda brott mot djurskyddslagen.

I Norrbotten finns gruppen för brottsoffer och personsäkerhet tillgängliga via växeln 114 14 eller grupptelefon 010- 56 83 735 (dagtid vardagar), e-post: brottsoffer-personsakerhet.norrbotten@polisen.se.

Mer information

Brott i nära relation

Samverkan mot våld

Till toppen