Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Total enighet råder

Gemensamt uttalande mot sexuella trakasserier.

Som Polismyndighet ska vi stå längst fram när det gäller att värna människors lika värde, både i mötet med varandra och i mötet med medborgarna. Det är centralt för vår legitimitet och grundläggande för vår trovärdighet. Vårt uppdrag och vårt förtroende lämnar inte utrymme för sexuella trakasserier eller kränkningar av något slag.

De som med stort mod har delat med sig av sina berättelser i Me Too-uppropen och som även omfattar polisanställda, har satt ljuset på missförhållanden som skett i det fördolda alldeles för länge. Som arbetsgivare, som arbetstagarföreträdare och som skyddsombud kommer vi – på alla nivåer - att säkerställa att de här frågorna stannar kvar i ljuset. Tillsammans vill vi ta ansvar för långsiktiga förändringar där vi går från att hantera symtomen till att åtgärda orsakerna. Nu krävs tydlighet och handlingskraft.

I detta står vi helt eniga!

Dan Eliasson, Polismyndigheten

Lena Nitz, Polisförbundet

Karin Svenning, ST inom polisen

Lars Modig, Saco-S

Karna Tillheden, Seko polisen

Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud

Giesela Swedborg, nationellt huvudskyddsombud

"Vi har mycket kvar att göra"

Till toppen