Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Resultat av polisens arbete mot trafiknykterhetsbrott under vecka 50.

Under vecka 50 genomfördes, som en direkt följd av polisens nationella trafikstrategi, nykterhetskontroller i trafiken i hela region Bergslagen.

Under veckan genomfördes totalt 6793 alkoholutandningsprov, s.k. ”blås”, av lokalpolisområdespoliserna och medarbetarna i den regionala trafiksektionen. 45 rattfyllerister ertappades, varav huvuddelen, 28 st, var påverkade av narkotika, s.k. drograttfyllerier. Resterande 17 var påverkade av alkohol.

- Om det är ett bra eller dåligt resultat kan diskuteras. Vi vet att det finns drogpåverkade människor ute i trafiken, därför måste vi se det som positivt när vi kan anträffa dessa och förhoppningsvis hjälpa dem till en vårdkontakt, säger chefen för trafiksektionen, kommissarie Lena Friberg

Utöver rattfyllerierna uppdagades 25 narkotikabrott och två stölder. Åtta personer omhändertogs med stöd av Utlänningslagen, två efterlysta personer och två vapen anträffades också som en följd av verksamheten.

Detta står i direkt överensstämmelse med strategin, vars övergripande mål är identiskt med Nollvisionens, d.v.s. att "ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafikmiljön,"

Kontrollerna sker på olika platser med olika syften. Dels på platser med mycket trafik i allmänpreventivt syfte, d.v.s. att förare ska inse att det finns en upptäcktsrisk att köra påverkad. Men kontrollerna sker också underrättelsebaserat i individpreventivt syfte på platser där chansen att ertappa rattfyllerister är större.

Ungefär en tredjedel av de 6793 kontrollerna har utförts av Trafiksektionen och resterande prov är relativt jämt fördelade mellan lokalpolisområdena i regionen.

Antal LAU-test

RF alkohol

RF drog

Omh.tag. UtlL.

Nark.brott

Anträffade vapen

Upptäckta stölder.

6793

17

28

8

25

1

2

 Härunder kan du läsa mer om Polisens nationella trafikstrategi.

Om Polisens nationella trafikstrategi

Till toppen