Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Ulricehamn: Polisen kallar till förhör och dna-topsning

Polisen i Ulricehamn kallar ett stort antal personer till förhör och dna-topsning.

Den 24 oktober hittades en kvinna död i anslutning till ett motionsspår i Ulricehamn. Framöver kallar polisen ett stort antal personer till förhör och dna-topsning.

De som har fått polisens sms är inte misstänkta för något brott. Polisen arbetar brett för att komma i kontakt med intressanta personer. Polisens urval har skett efter ett antal urvalskriterier. Gärningsmannaprofilgruppen har varit på brottsplatsen, gått igenom utredningsmaterialet och presenterat ett möjligt händelseförlopp.

Alla som är kallade till förhör kommer att få lämna ett salivprov för dna-analys. Provet kommer enbart att användas för att jämföras mot aktuellt ärende och sedan förstöras.

Anledningen till att polisen väljer att gå ut med den här informationen, är för att få förståelse från allmänheten.

– Vi har vidtagit åtgärder för att topsa ett stort antal personer och vi ber om allmänhetens förståelse för det, säger Tommy Nyman, presstalesperson i region Väst.

Alla förhör kommer att hållas i Ulricehamn.

Det lagrum som polisen använder är följande:

Rättegångsbalken 28 kap
12 b § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om
1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och
2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.
   Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.
   Första stycket gäller inte den som är under 15 år. Lag (2010:363).


 


Till toppen