Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Vänersborgs idrottsanläggningar ska bli tryggare

Nu är 2018 års medborgarlöfte för Vänersborg klart. Under 2018 kommer polisen och kommunen att sätta in åtgärder för att öka tryggheten i det offentliga rummet och framför allt runt motionsanläggningarna.

Antalet anmälda brott kring motinsanläggningar och sportcentrum i Vänersborg har ökat det senaste året. Ungdomar, föräldrar, fritidsledare och kommunanställda har uttryckt att de upplever en ökad otrygghet. Därför fokuserar nu polisen och kommunen på trygghetsarbetet runt motionsanläggningarna i nästa års medborgarlöfte.

– Vi kan se att det varit stökigt bland en del ungdomar kring idrottsanläggningarna runt sportcentrum. Alla som använder anläggningarna ska känna sig trygga. Kommunen har satt in ordningsvakter och kommer att se över hur tillträdet till området ser ut – det kan behövas grindar, lås och dörrar. Vi kommer också att tillsammans med socialtjänst och föreningsliv stötta de ungdomar som har hamnat snett, säger kommunpolis Steve Johansson Sandén.

Trygghetsperspektivet viktigt i stadsplaneringen

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Vänersborg kommer också att inriktas på att skapa tryggare grönområden runt om i kommunen. Det arbetet påbörjades i år och har bland annat handlat om att få in trygghetsperspektivet i stadsplaneringen i ett tidigt skede, men också att röja bland buskage och se över belysning. Det trygghetsskapande arbetet i centrala Vänersborg och runt resecentrum fortsätter också under 2018.

Plan för arbetet med migrationsfrågorna

Under 2017 lovade polisen och Vänersborgs kommun insatser inom integrationsområdet. I april startade projekt Trygg Restad gård, där flera parter samarbetar kring migrationsfrågorna utifrån en gemensam lägesbild och åtgärdplan.

Polisen lovade också åtgärder mot den organiserade brottsligheten under 2017, ett arbete som övergått till linjeverksamheten och som fortsätter under 2018.

Mer om medborgarlöften

Till toppen