Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Allt fler kvinnliga chefer

Andelen kvinnor i ledningskompetens inom polisen ökade från 27 till 31 procent under förra året. Samtidigt har antalet anställda inom polisen aldrig varit fler.

Ökningen av kvinnor i chefsfunktioner beror till stor del på att närmare 3 000 chefsfunktioner tillsattes på nytt genom omorganisationen. Bemanningen gjordes genom både rekrytering och arbetsledarbeslut. En viktig ambition i bemanningsarbetet var att öka andelen kvinnliga chefer.

− Det här är givetvis mycket positivt. Blandade chefsgrupper ger en bättre polisverksamhet. Vi har fått draghjälp av omorganisationen, men vi bedriver också ett aktivt långsiktigt arbete för jämställdhet och likabehandling, säger Kajsa Möller, HR-direktör vid Polismyndigheten.

Sedan bildandet av Polismyndigheten har andelen kvinnliga chefer ökat från 25 till 31 procent. Bland poliser har andelen kvinnliga chefer ökat från 20 till 25 procent. För det högsta chefsskiktet – region- och avdelningschefer inklusive biträdande chefer vid regioner – är andelen kvinnor nu 50 procent.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering – att integrera perspektivet i myndighetens operativa arbete – är ett centralt verktyg i polisens jämställdhetsarbete. Under 2016 har alla polisregioner och nationella operativa avdelningen tagit fram en plan för jämställdhetsintegrering.

− Ett exempel på hur jämställdhet integreras i det operativa arbetet är att polisen ska bli bättre på att upptäcka unga kvinnors missbruk. Idag tenderar kvinnors missbruk att upptäckas sent, vilket försenar möjligheten att få vård och bli av med sitt beroende, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Fler anställda än någonsin

Antalet anställda ökade under året med 1 253 personer, ökningen har bland annat gjorts för att förstärka utredningsverksamheten. I slutet av 2016 hade polisen 29 517 anställda, vilket är den högsta nivån någonsin. Under året har polisen också fattat beslut om öka intaget till polisutbildning med målsättningen att komma upp i 21 500 poliser år 2020.

Personalomsättningen har ökat under året både bland poliser och civila. Andelen avgångar bland poliser ökade från 4,1 till 4,7 procent och bland civila från 8,4 till 10,5 procent. Trots att 118 fler poliser slutade jämfört med år 2015 hade Polismyndigheten vid 2016 års utgång 122 fler poliser jämfört med föregående år.

Till toppen